Portal najlepszych praktyk

Portal najlepszych praktyk ma na celu pomoc w znalezieniu praktycznych i wiarygodnych informacji o tym, co jest skuteczne (a co nie) w dziedzinie prewencji, leczenia, redukcji szkód i reintegracji społecznej. Portal pomaga szybko zorientować się w wypróbowanych i sprawdzonych interwencjach, przydzielić zasoby na skuteczne działania oraz poprawić działania interwencyjne dzięki zastosowaniu narzędzi, standardów i wytycznych.

Informacje o polityce i praktykach

Każdy temat omówiony w informacjach o polityce i praktykach opracowano jako punkt kompleksowej obsługi dla każdego, kto planuje reakcje lub reaguje w sprawach społecznych i dotyczących zdrowia w zakresie problemów narkotykowych w Europie. Informacje na każdy z tematów składają się z(e): 1) streszczenia głównych zagadnień; 2) głównych możliwych sposobów reagowania; 3) przeglądu sytuacji w Europie; 4) kluczowych konsekwencji dla polityki i praktyki oraz 5) linków do dalszych zasobów. Informacje te stanowią częścią portalu najlepszych praktyk EMCDDA.

Top