Již brzy: Evropská zpráva o drogách za rok 2024 bude zveřejněna dne 11. června

Nejnovější výroční zpráva centra EMCDDA

Jak se vyvíjí evropský trh s opioidy? Které látky v současné době vyvolávají největší obavy? Jak problematiku užívání konopí řeší jednotlivé země? Více se dozvíte po zveřejnění Evropské zprávy o drogách za rok 2024: Trendy a vývoj Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) na živě přenášené on-line tiskové konferenci dne 11. června.

Na základě údajů z 29 zemí (zemí EU-27, Turecka a Norska) tato on-line zpráva přináší nejnovější přehled situace v oblasti drog v Evropě a zkoumá dlouhodobé trendy a vznikající hrozby. Komplexní analýza zahrnuje užívání a nabídku drog, jakož i škody související s drogami a rozbor reakcí na ně.

Analýzu doplňuje více než 100 interaktivních grafik a specializované interaktivní přehledy umožňují uživatelům vizualizovat data a trendy na evropské i národní úrovni. Datoví novináři a výzkumní pracovníci budou mít přístup ke zdrojovým údajům, aby mohli informace ze zprávy snáze sdílet a využívat. Zpráva je uzpůsobena k zobrazení na celé řadě nejrůznějších zařízeních (PC, mobilní telefony, tablety).

Je k ní připojen statistický věstník za rok 2024 obsahující soubory údajů za jednotlivé země.

Připojte se on-line k živě přenášené tiskové konferenci, během které se dozvíte více informací o klíčových otázkách a nejnovějších analýzách.

Tisková konference (on-line)

Datum: 11. června 2024 v 10:00 ZEČ (Lisabon), 11:00 SEČ (Brusel)

Řečníci:

  • Ylva Johansson, evropská komisařka pro vnitřní věci
  • Franz Pietsch, předseda správní rady centra EMCDDA (Rakousko)
  • Alexis Goosdeel, ředitel centra EMCDDA

Další podrobnosti budou postupně k dispozici s blížícím se datem tiskové konference na stránce věnované zveřejnění Evropské zprávy o drogách za rok 2024.

Zpráva a rozhovory podléhající embargu: press@emcdda.europa.eu

Tisková konference bude probíhat v angličtině.

Spotlight

Top