Naujos psichoaktyviosios medžiagos. Dabartinė padėtis Europoje (2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita)

Cover of the European Drug Report 2023 NPS

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkai būdinga tai, kad šioje srityje atsirado daugybė medžiagų ir kad kasmet vis aptinkama naujų junginių. Šiame puslapyje pateikiama naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo padėties Europoje apžvalga, grindžiama konfiskavimo duomenimis ir ES ankstyvojo perspėjimo sistemos informacija apie pirmą kartą Europoje aptiktas medžiagas. Nurodytos naujos medžiagos yra sintetiniai kanabinoidai, heksahidrokanabinolis, sintetiniai katinonai, nauji sintetiniai opioidai, benzimidazolo opioidai. 

Šis puslapis yra 2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitos – EMCDDA metinės narkotikų vartojimo padėties Europoje apžvalgos – dalis.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. birželio 16 d.

Susirūpinimas dėl labai stiprių medžiagų poveikio sveikatai, nuolatinis rinkos pritaikymas ir didėjantis konfiskavimo atvejų skaičius 

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkai būdinga tai, kad šioje srityje atsirado daugybė medžiagų ir kad kasmet vis aptinkama naujų junginių. Terminas „naujos psichoaktyviosios medžiagos“ apima platų spektrą medžiagų rūšių, kurios nėra kontroliuojamos pagal tarptautinius narkotikų kontrolės susitarimus, nors kai kurioms iš jų gali būti taikomos nacionalinės reglamentavimo priemonės. 2021 m. ES valstybės narės konfiskavo rekordinį naujų psichoaktyviųjų medžiagų kiekį – 8,5 tonų (žr. diagramą „Naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimas Europos Sąjungoje. Konfiskavimo atvejų skaičius ir konfiskuotas kiekis 2005–2021 m.“). Narkotikų gamintojai ir toliau kuria naujas medžiagas, kad išvengtų teisinės kontrolės. Šių naujų junginių pavojus sveikatai paprastai nežinomas, todėl vartotojams gali kilti sunkių ar net mirtinų apsinuodijimų ar kitų sveikatos sutrikimų rizika. Atrodo, kad teisinė kontrolė Europoje ir ES nepriklausančiose kilmės šalyse padėjo sumažinti kai kurių narkotikų, pavyzdžiui, fentanilio, naujų darinių skaičių. Tačiau ir toliau atsiranda kitų medžiagų, sukurtų siekiant apeiti teisės aktuose pateikiamas bendrąsias apibrėžtis, o Kinija ir Indija tebėra svarbios šių medžiagų arba joms gaminti reikalingų pirmtakų kilmės šalys.

Aptikti 24 nauji kanabinoidai sudarė daugiau kaip pusę naujų medžiagų, apie kurias pirmą kartą pranešta ES ankstyvojo perspėjimo sistemoje 2022 m. (žr. diagramą „Naujų psichoaktyviųjų medžiagų, apie kurias pirmą kartą pranešta ES ankstyvojo perspėjimo sistemoje, skaičius pagal kategorijas, 2005–2022 m.“). Įvairovė šioje srityje gali atspindėti neteisėtų narkotikų gamintojų bandymus apeiti 2021 m. Kinijoje įsigaliojusį visų klasių sintetinių kanabinoidų draudimą.

Diagrama. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų, apie kurias pirmą kartą pranešta ES ankstyvojo perspėjimo sistemoje, skaičius pagal kategorijas, 2005–2022 m.
 

Didėja susirūpinimas, kad kanapių vartotojams gali kilti rizika netyčia pavartoti sintetinių kanabinoidų. 2021 m. apskritai padaugėjo pranešimų apie augalinę medžiagą, kurioje kartu su sintetiniais kanabinoidais rasta THC ar kitų natūralių kanabinoidų – apie tokius atvejus pranešė bent 13 Europos šalių, dažniausiai Vokietija ir Švedija. Gali būti, kad tokie suklastoti produktai yra prieinami plačiau, bet lieka nepastebėti. Suklastotos kanapės savo išvaizda yra panašios į natūralias ir nieko neįtariantiems vartotojams gali būti apgaulingai parduodamos tiesiog kaip kanapės. Sintetiniai kanabinoidai yra labai stipraus poveikio medžiagos, o suklastoti produktai kelia apsinuodijimo pavojų. Susirūpinimą kelia ir tai, kad nuo 2021 m. nelegalioje Europos rinkoje vis dažniau aptinkama valgomųjų kanapių produktų (maisto produktų, dažnai saldainių pavidalo, kurie paprastai būna su kanapių ekstraktu). Be rizikos, kurią kelia šiuose produktuose esantis THC, ir galimybės juos supainioti su teisėtais komerciniais produktais, ypač galimybės, kad juos supainios vaikai, taip pat nerimaujama dėl to, kad kai kuriuose iš šių produktų gali būti sintetinių kanabinoidų.

Galima kanapių darinių platinimo ir rekreaciniais tikslais vartojamų narkotikų rinkos sąveika kelia naujų reglamentavimo iššūkių ir problemų. Šis susirūpinimas kilo 2022 m. pasirodžius naujiems pusiau sintetiniams kanabinoidams. Heksahidrokanabinolis (HHC) pirmą kartą buvo nustatytas 2022 m. gegužės mėn., o iki 2023 m. kovo mėn. apie jį buvo pranešusios 20 ES valstybių narių. Europos narkotikų rinkoje taip pat nustatyti trys kiti pusiau sintetiniai kanabinoidai – HHC acetatas, heksahidrokanabiforolis ir tetrahidrokanabidiolis. Tikėtina, kad šios medžiagos gaminamos iš kanabidiolio, išgaunamo iš mažos koncentracijos THC kanapių. Tokie internetu ir fizinėse parduotuvėse kaip teisėti kanapių pakaitalai parduodami produktai, be kita ko, purškiamosios arba su HHC sumaišytos pluoštinės kanapės, kurios atrodo ir kvepia kaip natūralios kanapės, taip pat elektroninės cigaretės ir valgomieji produktai. HHC poveikis žmonėms nėra ištirtas, tačiau iš neoficialių vartotojų pranešimų matyti, kad jis gali būti subjektyviai panašus į kanapių poveikį. Tačiau kai kurie produktai tiekiami tokiais pavidalais, kuriais gali būti gaunamos didelės dozės, todėl kyla susirūpinimas dėl galimo šių medžiagų prieinamumo poveikio visuomenės sveikatai.

Sintetiniai katinonai ir nauji sintetiniai opioidai yra gana gerai įsitvirtinę kai kuriose Europos narkotikų rinkose. Jie parduodami kaip stimuliantų, pavyzdžiui, amfetamino, arba opioidų, pavyzdžiui, heroino, pakaitalai. 2022 m. ir toliau buvo konfiskuojami dideli katinonų, tokių kaip 3-MMC ir 3-CMC, kiekiai. Nors konfiskavimo atvejų skaičiai išlieka nedideli, labai dideli keliais atvejais konfiskuoti dažniausiai iš Indijos neteisėtai atgabentų katinonų kiekiai rodo, kad šios medžiagos gali atlikti didesnį vaidmenį Europos stimuliantų rinkoje. Tai patvirtina informacija, rodanti, kad katinonų vis daugiau ir pažangiau pagaminama Europoje. Aptinkama chemiškai užmaskuotų nekontroliuojamų formų medžiagų (N-acetil-3-MMC), atgabenamų į Europą perdirbti į kontroliuojamą katinoną 3-MMC. Nors rodiklių informacija, gauta, pvz., iš narkotikų kontrolės tarnybų, rodo, kad MDMA produktai klastojami rečiau nei kiti neteisėti narkotikai, kuriuos jos tikrino 2021 m., sintetinių katinonų įmaišymas į MDMA produktus taip pat gali padidinti nežinomo poveikio ir galimos žalos riziką. 2022 m. ES ankstyvojo perspėjimo sistemoje pranešta apie galimą sintetinių katinonų, kurie buvo neteisėtai parduodami kaip MDMA arba naudojami MDMA klastoti, kiekio padidėjimą. Nors bendras šios problemos mastas nežinomas, apie ją pranešė bent trijų ES valstybių narių, įskaitant Ispaniją, Nyderlandus ir Austriją, narkotikų kontrolės tarnybos. Susiję produktai buvo ekstazio tabletės, kristalai ir milteliai, kurių sudėtyje paprastai buvo 4-CMC (klefedrono), 3-MMC, 4-MMC (mefedrono) ir dipentilono.

Nors 2022 m. oficialiai pranešta tik apie vieną naują sintetinį opioidą, iš naujausių signalų, daugiausia gautų iš Baltijos šalių, matyti, kad su šiomis medžiagomis, visų pirma su fentanilio dariniu karfentaniliu ir labai stipraus poveikio benzimidazolo opioidų grupe, kuri apima tokius narkotikus kaip izotonitazenas, protonitazenas ir metonitazenas, susijęs prieinamumas ir žala (įskaitant mirties nuo narkotikų atvejus) yra padidėję. Benzimidazolo opioidai atsirado po to, kai šalyse gamintojose ir kitur imtasi kontrolės priemonių, kuriomis buvo siekiama sumažinti fentanilio darinių, įskaitant karfentanilį, prieinamumą. Sintetiniai opioidai dažnai būna labai stiprūs, todėl daugybei įprastai vartojamų dozių išgauti gali pakakti nedidelio kiekio, be to, jie gali kelti didesnę gyvybei pavojingo apsinuodijimo riziką. Sintetiniai opioidai siejami su mirties nuo narkotikų atvejais; neseniai iš Estijos ir Lietuvos gauti pranešimai rodo, kad šiose šalyse šie narkotikai dabar lemia didelę mirčių nuo perdozavimo dalį. Iš naujų preliminarių 2023 m. duomenų matyti, kad Latvijoje mirties atveju vis dažniau nustatoma benzimidazolo opioidų – tai nerimą kelianti tendencija. 2022 m. Estijos policija pranešė konfiskavusi mišinių, kurių sudėtyje buvo naujo sintetinio opioido metonitazeno ir bromazolamo, naujo benzodiazepino, taip pat mišinių, kurių sudėtyje buvo naujų opioidų protonitazeno ir metonitazeno bei gyvūnams skirto raminamojo analgetiko ksilazino. Šie mišiniai, atitinkamai vadinami „benzo-dope“ ir „tranq-dope“, yra siejami su mirties nuo perdozavimo atvejų skaičiaus didėjimu Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Reikia apsvarstyti ir išsamiau ištirti, kokios žalos mažinimo ir prevencijos priemonės padeda mažinti su sintetinių opioidų vartojimu susijusią mirties riziką. Pavyzdžiui, pasiūlyta pritaikyti opioidų antagonisto naloksono tiekimo metodus, kad būtų veiksmingiau reaguojama į sintetinių opioidų keliamą pavojų sveikatai.

Svarbiausi duomenys ir tendencijos

Naujos psichoaktyviosios medžiagos, apie kurias pranešta

Diagrama. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų, apie kurias pranešta kiekvienais metais po pirmojo jų aptikimo Europos Sąjungoje, skaičius pagal kategorijas, 2005–2021 m.
 
Diagrama. Opioidų, apie kuriuos pirmą kartą pranešta ES ankstyvojo perspėjimo sistemoje, skaičius 2009–2022 m.
 

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimo atvejai

  • 2021 m. konfiskuota 242 kg (2020 m. – 37 kg, 2019 m. – 200 g) mažos THC koncentracijos džiovintų kanapių medžiagos, kurioje buvo sintetinių kanabinoidų. Ėminiai buvo apibūdinami kaip „pluoštinės kanapės“ ar „kanapės“ arba kaip savo sudėtyje turintys THC, CBD ar CBG. Be to, 12 kg konfiskuotos kanapių dervos buvo įvardyta kaip „CBD hašišas“.
  • 2021 m. ES valstybėms narėms teko beveik 29 400 iš 59 620 naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimo atvejų, apie kuriuos pranešta Europos Sąjungoje, Norvegijoje ir Turkijoje, – 8,5 iš 10,8 tonų konfiskuotų psichoaktyviųjų medžiagų. Šį padidėjimą lėmė keli didelių katinonų (3-CMC, 3-MMC, 4-CMC), taip pat ketamino ir GBL kiekių konfiskavimo atvejai (žr. diagramą „Naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimas Europos Sąjungoje. Konfiskavimo atvejų skaičius ir konfiskuotas kiekis 2005–2021 m.“). Be to, konfiskuota 23 634 litrų skysčių, kurių sudėtyje buvo naujų psichoaktyviųjų medžiagų, daugiausia GBL (21 455 l) ir 4-CMC (1 228 l).
  • 2021 m. vos 5 medžiagos sudarė daugiau kaip 80 proc. ES šalyse konfiskuotų naujų psichoaktyviųjų medžiagų kiekio: 3 katinonai (3-CMC, 3-MMC ir 4-CMC, – 4,0 tonos), ketaminas (0,9 tonos) ir GBL (2,0 tonos) (žr. diagramą „Naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimas Europos Sąjungoje. Konfiskuotas kiekis pagal medžiagą, 2021 m.“).
  • 2021 m. per ES ankstyvojo perspėjimo sistemą pranešta apie 740 naujų opioidų konfiskavimo atvejų: 45 proc. opioidų sudėtyje buvo karfentanilio, o 22 proc. opioidų sudėtyje – izotonitazeno. Konfiskuota iš viso 8,2 kg medžiagų: 59 proc. (4,9 kg) medžiagų sudėtyje buvo karfentanilio, o 23 proc. (1,9 kg) – izotonitazeno. Daugiausia medžiagų konfiskuota Šiaurės Europoje: Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija pranešė apie 97 proc. konfiskavimo atvejų ir 86 proc. (7,1 kg) konfiskuoto kiekio.
Diagrama. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimas Europos Sąjungoje. Konfiskavimo atvejų skaičius 2005–2021 m.
 
Diagrama. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimas Europos Sąjungoje. Konfiskuotas kiekis 2005–2021 m.
 
Diagrama. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų konfiskavimas Europos Sąjungoje. Konfiskuotas kiekis pagal medžiagą, 2021 m.
 

Visais fiziniais pavidalais, kilogramais.

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas

  • Nacionaliniai pastarųjų metų naujų psichoaktyviųjų medžiagų (išskyrus ketaminą ir GHB) vartojimo tarp jaunų suaugusiųjų (15–34 metų amžiaus) rodikliai svyruoja nuo 0,1 proc. Latvijoje iki 5,1 proc. Rumunijoje. 2019 m. atlikto naujausio Europos tyrimo (žr. 2019 m. ESPAD) duomenimis, iš 15–16 metų amžiaus moksleivių naujų psichoaktyviųjų medžiagų per visą gyvenimą yra vartoję 0,9–6,6 proc. moksleivių, iš jų sintetinių kanabinoidų – 1,1–5,2 proc., o sintetinių katinonų – 0,2–2,5 proc. moksleivių.

Patekimo į ligoninę atvejai, susiję su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis

  • 2021 m. penkiose „Euro-DEN Plus“ tinklo ligoninėse užregistruoti 68 ūminio apsinuodijimo narkotikais atvejai, kuriais nustatytas 3-MMC.

Duomenų šaltinis

Šio puslapio infografikuose ir diagramose naudoti duomenys pateikiami toliau.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

Apie šį puslapį

Rekomenduojama nuoroda: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (2023), 2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_lt

Identifikatoriai

HTML TD-AT-23-001-LT-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top