Tájékoztató oldal az EMCDDA új megbízatásáról (EUDA)

2024. július 2-án az EMCDDA átalakul az Európai Unió Kábítószer-ügynökségévé (EUDA).

Az EMCDDA 2024. július 2-án átalakul az Európai Unió Kábítószer-ügynökségévé (EUDA). Ezen az oldalon többet is megtudhat arról, hogy mit jelent ez a változás az ügynökség és annak munkája szempontjából, valamint gyakorlati tudnivalókkal szolgál a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében. Az oldalt rendszeresen frissítjük, de ha olyan kérdése van, amire itt nem kap választ, nyugodtan lépjen velünk kapcsolatba.

Általános kérdések a változással kapcsolatban

Miért változtatja meg az ügynökség a nevét EMCDDA-ról EUDA-ra?

Az Európai Parlament és a Tanács 2023. június 30-án rendeletet adott ki, amely módosítja a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) jelenlegi megbízatását annak érdekében, hogy lépést lehessen tartani az egyre összetettebb és gyorsan változó kábítószer-jelenséggel. Ez a rendelet 2023. július 1-jén lépett hatályba. Az ügynökség jelenleg átmeneti időszakban van, melynek során felkészül az új megbízatás 2024-es végrehajtására (lásd: sajtóközlemény). 

Mikor lép hatályba ez a változás?

Az EMCDDA 2024. július 2-án, a rendelet alkalmazásának kezdőnapján alakul át az Európai Unió Kábítószer-ügynökségévé (EUDA).

Mi lesz az ügynökség neve az én nyelvemen? 

Az ügynökség nevét lefordították az EU valamennyi hivatalos nyelvére. Ezeket megtalálja a rendelet fordításaiban. Az „EUDA” rövidítés minden nyelven változatlan marad. 

Csak az ügynökség neve változik?

Nem. Az új megbízatás lényegesen tágabb hatáskört biztosít az ügynökségnek a tiltott kábítószerekkel kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli kihívások kezeléséhez szükséges feladatok elvégzéséhez. Ezzel a jelenlegi helyzethez igazított, proaktívabb feladatkörrel az újonnan létrejövő EUDA jobban fel lesz készülve arra, hogy támogassa az EU-t és tagállamait az e területen felmerülő problémák kezelésében. Erre három kulcsfontosságú területen fog sor kerülni: nyomon követés, felkészültség és kompetenciafejlesztés a megfelelőbb beavatkozások érdekében.

Melyek azok az új feladatok, amelyeket az ügynökség az új megbízatása keretében el tud majd látni?

Az adatgyűjtés, -elemzés és -terjesztés a továbbiakban is az EUDA kulcsfontosságú feladata lesz. Az új ügynökség az alábbi feladatokat fogja még ellátni:

 • fenyegetésértékelési képességek fejlesztése az egészség és a biztonság területén, ezáltal fokozva az EU felkészültségét az új fenyegetések azonosítására és az azokra való reagálásra;
 • riasztások kiadása egy új európai kábítószerügyi riasztási rendszeren keresztül, amikor nagy kockázatú anyagok jelennek meg a piacon (kiegészítve a nemzeti riasztási rendszereket és az EU új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos Korai Jelzőrendszerét);
 • az egyre gyakoribbá váló, és káros egészségügyi hatásokkal járó polidrog-használat nyomon követése és kezelése;
 • igazságügyi és toxikológiai laboratóriumok hálózatának létrehozása az új tendenciákkal és fejleményekkel kapcsolatos információcsere előmozdítása, valamint a nemzeti igazságügyi kábítószer-szakértők képzése érdekében;
 • bizonyítékokon alapuló beavatkozások és bevált gyakorlatok kidolgozása és előmozdítása;
 • kutatás és támogatás biztosítása, mind az egészségügyi kérdésekkel, mind a kábítószerpiacokkal és a kábítószer-kínálattal kapcsolatban;
 • bizonyítékokon alapuló szakpolitikák független értékelésének és kidolgozásának támogatása;
 • erősebb nemzetközi szerep betöltése és az EU multilaterális szintű támogatása a drogpolitikában;
 • a nemzeti kapcsolattartó pontok szerepének megerősítése annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok képesek legyenek kábítószerekkel kapcsolatos releváns adatokat az ügynökség rendelkezésére bocsátani.

Hogyan kell kiejteni az „EUDA” szót?

Mivel az EUDA egy betűszó, a határozott „az” névelő után, betűzve kell kimondani: az E-U-D-A. Másik lehetőségként, amennyiben nem kívánjuk „az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége” teljes elnevezést használni, egyszerűen „az uniós kábítószer-ügynökség” kifejezést is használhatjuk.

Honnan ered az EMCDDA új megbízatásának gondolata?

 • Az EMCDDA új megbízatására vonatkozó javaslat az ügynökség negyedik külső értékelésének eredményeként jött létre, amelyet az Európai Bizottság 2018–2019-ben folytatott le (a 2013-tól 2018 közepéig tartó időszakra vonatkozóan), és amely egy nyilvános konzultációt is magában foglalt. A végleges jelentést a Bizottság 2019 elején nyújtotta be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az EMCDDA igazgatótanácsának. Az eredményeket 2019 májusában tették közzé.
 • A pozitív értékelésben arra a következtetésre jutottak, hogy az ügynökség összességében jól működik ugyan, de lehetőség van tevékenységének további fejlesztésére, különös tekintettel a kábítószer-jelenség alakulására.
  • Az ügynökséget széles körben elismerik a tudományos kiválóság európai és nemzetközi központjaként, amely európai szinten tényszerű, objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat szolgáltat a kábítószerekről, a kábítószer-függőségről és ezek következményeiről, valamint sikeresen figyelemmel kíséri az újonnan megjelenő fenyegetéseket és trendeket.
  • A kábítószer-jelenség alakulása alapján a következőket azonosították olyan területként, ahol lehetőség van a fejlődésre: a kínálati oldallal és a polidrog-használattal kapcsolatos kérdések nyomon követésére irányuló munka továbbfejlesztése, az ügynökség láthatóságának növelése a gyakorló szakemberek és a nyilvánosság körében, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés elmélyítése.
 • Az értékelés egyik célja az volt, hogy „szilárd alapot nyújtson az ügynökség jövőbeli megbízatásával kapcsolatos esetleges döntésekhez”.

Hivatkozik-e az EU drogstratégiája az ügynökség megbízatására?

 • Igen. Az értékelés alapján az EU (a Tanács által 2020. december 18-án jóváhagyott) 2021–2025-re szóló drogstratégiájában felkérték a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az ügynökség megbízatásának felülvizsgálatára. Az új javaslat ennek a kötelezettségvállalásnak tesz eleget.
 • A stratégia kimondja: 5. „A Bizottság felkérést kap, hogy az EMCDDA értékelését követően nyújtson be javaslatot az EMCDDA megbízatásának mielőbbi felülvizsgálatára annak biztosítása érdekében, hogy az ügynökség erőteljesebb szerepet töltsön be a kábítószer-jelenség jelenlegi és jövőbeli kihívásainak kezelésében. Biztosítani kell továbbá a megfelelő erőforrásokat az EMCDDA és az Europol számára ahhoz, hogy szerepüket – többek között a tagállami drogpolitikai intézkedések támogatása terén – megbízatásuknak megfelelően és a stratégiával összhangban be tudják tölteni.”

Az ügynökség a jelenlegi székhelyén, Lisszabonban (Portugália) marad?

Igen, az ügynökség a jelenlegi székhelyén marad.

Kommunikáció és kapcsolattartás az ügynökséggel

Megváltozik-e az ügynökség weboldalának a címe?

Igen. Az ügynökség doménneve 2024. július 2-tól www.euda.europa.eu-ra változik.

Igen; biztosítani fogjuk a régi címformátumot használó hivatkozások további működését, és azok átirányítását az új oldalra. Július 2. után azonban arra fogunk kérni mindenkit, hogy lehetőség szerint frissítsék a weboldalakon található azon hivatkozásokat, amelyek a régebbi doménre mutathatnak.

Változni fognak a munkatársak e-mail-címei?

Igen, minden munkatárs e-mail-címe megváltozik, és a következő formátumot fogja követni: utónév.vezetéknév@euda.europa.eu.

Megváltoznak a közösségimédia-fiókok, és újra be kell követnem az ügynökséget?

Minden olyan közösségimédia-csatornán, ahol jelen vagyunk, részletesen ismertetjük, hogy követőinknek milyen frissítéseket vagy lépéseket kell elvégezniük. 

Megváltozik az ügynökség levelezési címe?

Az ügynökség székhelye nem változik, de 2024. július 2-tól minden levelezést az ügynökség új nevét feltüntetve kell a következő címre küldeni:

European Union Drugs Agency (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisbon, Portugália

Változnak a telefonszámok?

A telefonszámok nem változnak.

Tájékoztató a szerződő felek és más érdekelt felek számára

Az EMCDDA-val kötött szerződések továbbra is érvényesek maradnak, vagy újra kell őket kötni?

Az EMCDDA-val aláírt valamennyi szerződés azután is érvényben marad, amikor az ügynökség átalakul az EUDA-vá.

Lesz-e az ügynökségnek új logója és arculata, miután átalakul az EUDA-vá?

Igen. Az átalakulást követően az ügynökségnek új logója és vizuális identitása lesz. Az új arculatot 2024. július 2-án mutatjuk be. Erről a megfelelő időben további részleteket fogunk közzétenni. 

Top