Pagina de informații privind noul mandat al EMCDDA (EUDA)

La 2 iulie 2024, EMCDDA va deveni EUDA

La 2 iulie 2024, EMCDDA va deveni Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA). Pe această pagină puteți afla mai multe despre ce înseamnă această schimbare pentru agenție și activitatea sa, precum și informații practice pentru a asigura o tranziție fără probleme. Actualizăm această pagină regulat, dar dacă aveți o întrebare la care nu găsiți răspuns aici, nu ezitați să ne contactați!

Întrebări generale despre schimbare

De ce își schimbă agenția numele de la EMCDDA la EUDA?

La 30 iunie 2023, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au publicat un regulament care revizuiește mandatul existent al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA), pentru a ține pasul cu un fenomen al drogurilor din ce în ce mai complex și cu evoluție rapidă. Prezentul regulament a intrat în vigoare la 1 iulie 2023. În prezent, agenția se află într-o perioadă de tranziție în care se pregătește pentru punerea în aplicare a noului mandat în 2024 (vezi comunicatul de presă). 

Când va avea loc această schimbare?

EMCDDA va deveni Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) la 2 iulie 2024, data intrării în vigoare a regulamentului.

Cum se va numi agenția în limba mea? 

Numele agenției este tradus în limbile oficiale ale UE și îl puteți găsi în traducerile regulamentului. Acronimul „EUDA” va rămâne la fel în toate limbile. 

Se schimbă doar denumirea?

Nu. Noul mandat acordă agenției mult mai multă putere ca să îndeplinească sarcinile necesare pentru a aborda provocările actuale și viitoare legate de drogurile ilicite. Cu acest mandat mai proactiv, adaptat la realitatea actuală, noua EUDA va fi mai bine pregătită pentru a sprijini UE și statele (sale) membre în abordarea problemelor emergente din acest domeniu. Acțiunile sale vor viza trei domenii-cheie: monitorizarea, pregătirea și dezvoltarea competențelor pentru intervenții mai bune.

Care sunt noile sarcini pe care agenția le va putea îndeplini în cadrul noului său mandat?

Culegerea, analiza și diseminarea datelor vor continua să fie o sarcină esențială a EUDA. De asemenea, noua agenție va asigura:

 • dezvoltarea capacităților de evaluare a amenințărilor în domeniile sănătății și securității, sporind astfel gradul de pregătire a UE pentru a identifica și a reacționa la aceste noi amenințări;
 • emiterea de alerte printr-un nou sistem european de alertă în materie de droguri, când apar pe piață substanțe cu risc mare (pe lângă sistemele naționale de alertă și sistemul UE de alertă timpurie cu privire la noile substanțe psihoactive);
 • monitorizarea și abordarea policonsumului de droguri, care este din ce în ce mai frecvent și poate avea efecte nocive asupra sănătății;
 • crearea unei rețele de laboratoare criminalistice și toxicologice pentru a încuraja schimbul de informații cu privire la noile tendințe și evoluții și pentru a forma experți criminaliști naționali în domeniul drogurilor;
 • dezvoltarea și promovarea intervențiilor bazate pe dovezi și bune practici;
 • furnizarea de cercetare și sprijin, atât cu privire la aspecte legate de sănătate, cât și cu privire la piața drogurilor și la oferta de droguri;
 • sprijinirea evaluării independente și elaborarea de politici bazate pe dovezi;
 • un rol internațional mai important și sprijin acordat UE în politica în materie de droguri la nivel multilateral;
 • consolidarea rolului punctelor focale naționale pentru a se asigura că statele membre sunt în măsură să furnizeze agenției date relevante în materie de droguri.

Cum ar trebui să pronunț „EUDA”?

EUDA fiind acronim, puteți pronunța numele pe litere: E-U-D-A. Puteți spune, simplu, „Agenția UE privind Drogurile”, dacă nu folosiți numele complet „Agenția Uniunii Europene privind Drogurile”.

De unde a apărut ideea unui nou mandat al EMCDDA?

 • Propunerea de nou mandat al EMCDDA rezultă din cea de a patra evaluare externă a agenției, efectuată de Comisia Europeană în 2018-2019 (care acoperă perioada din 2013 până la mijlocul anului 2018 și include o consultare publică deschisă). Raportul final a fost prezentat de Comisie Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație al EMCDDA la începutul anului 2019. Rezultatele au fost publicate în mai 2019.
 • Evaluarea pozitivă a concluzionat că agenția funcționează bine în general, dar că se pot aduce mai multe îmbunătățiri, în special având în vedere evoluția fenomenului drogurilor.
  • Recunoscută pe scară largă ca centru de excelență științifică în Europa și pe plan internațional, agenția furnizează date concrete, obiective, sigure și comparabile la nivel european privind drogurile, dependența de droguri și consecințele aferente și monitorizează cu succes amenințările și tendințele emergente.
  • Domeniile identificate pentru îmbunătățire, pe baza evoluției fenomenului drogurilor, sunt, printre altele, dezvoltarea în continuare a activității de monitorizare a aspectelor legate de ofertă și de policonsumul de droguri, creșterea vizibilității agenției în rândul practicienilor și al publicului larg și consolidarea cooperării cu organizațiile internaționale.
 • Una dintre intențiile evaluării a fost de a „oferi o bază solidă pentru eventualele decizii legate de viitorul mandat al agenției”.

Strategia UE în domeniul drogurilor face trimitere la mandat?

 • Da. Pe baza evaluării, Strategia UE în materie de droguri 2021-2025 (aprobată de Consiliu la 18 decembrie 2020) a invitat Comisia să propună revizuirea mandatului agenției. Noua propunere își îndeplinește acest angajament.
 • În strategie se precizează: (5) „În urma evaluării EMCDDA, Comisia este invitată să prezinte o propunere de revizuire a mandatului EMCDDA cât mai curând posibil, pentru a se asigura că agenția joacă un rol mai important în cadrul abordării provocărilor actuale și viitoare ale fenomenului drogurilor. În plus, va trebui ca EMCDDA și Europolului să li se asigure resursele necesare care să le permită să‑și îndeplinească rolurile care le sunt conferite de mandatul fiecăreia dintre ele și de strategie, inclusiv pentru a sprijini acțiunile statelor membre referitoare la droguri”.

Va rămâne agenția la sediul său actual din Lisabona, Portugalia?

Da, agenția va rămâne la sediul său actual.

Comunicarea și menținerea contactului cu agenția

Se va schimba adresa site-ului agenției?

Da. Numele de domeniu al agenției se va schimba la 2 iulie 2024 și va deveni www.euda.europa.eu

Da, ne vom asigura că linkurile care utilizează vechiul format de adresă vor funcționa în continuare și vor fi redirecționate la noua pagină. Totuși, după data de 2 iulie, vom solicita tuturor, în măsura posibilului, să actualizeze linkurile de pe paginile web care trimit la domeniul anterior.

Se vor schimba e-mailurile personalului?

Da, toate e-mailurile personalului se vor schimba după formatul prenume.nume@euda.europa.eu

Se vor modifica conturile canalelor dvs. de socializare și va trebui să vă urmăresc din nou?

Pe fiecare canal de socializare unde suntem prezenți vom publica informații despre actualizări sau măsurile care trebuie luate de cei care ne urmăresc. 

Se va schimba adresa poștală a agenției?

Sediul agenției nu se schimbă, dar, începând cu 2 iulie 2024, corespondența poștală trebuie să indice noua denumire a agenției și să fie adresată către:

Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisabona, Portugalia

Se vor schimba numerele de telefon?

Numerele de telefon nu se vor schimba.

Informații pentru contractanți și părțile interesate

Contractele semnate cu EMCDDA rămân valabile sau trebuie semnate din nou?

Toate contractele semnate cu EMCDDA rămân valabile și după ce agenția devine EUDA.

Vor exista un nou logo și o nouă marcă după ce agenția devine EUDA?

Da. În urma modificării, agenția va avea un nou logo și o nouă identitate vizuală. Noua marcă va fi dezvăluită pe 2 iulie 2024. Vom publica mai multe detalii în acest sens la momentul potrivit. 

Top