EMCDDA’nın yeni yetkisi (EUDA) hakkında bilgi sayfası

2 Temmuz 2024 tarihinde EMCDDA, EUDA olarak değişecektir

EMCDDA, 2 Temmuz 2024 tarihinde Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı (EUDA) olacaktır. Bu sayfada, bu değişikliğin ajans ve çalışmaları için ne anlama geldiğine dair daha fazla bilginin yanı sıra sorunsuz bir geçiş sağlamak için pratik bilgiler edinebilirsiniz. Bu sayfayı düzenli olarak güncelliyoruz. Ancak burada yanıtlanmayan bir sorunuz varsa iletişime geçmekten çekinmeyin.

Değişiklikle ilgili genel sorular

Ajans EMCDDA olan adını neden EUDA olarak değiştiriyor?

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, gittikçe karmaşık bir hal alan ve hızla değişen uyuşturucu olgusuna uyum sağlamak amacıyla 30 Haziran 2023’te Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) mevcut yetkisini düzenleyen bir yönetmelik yayınlamıştır. Bu yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ajans şu anda, yeni yetkiyi 2024 yılında uygulamaya geçirmeye hazırlanmak için bir geçiş dönemindedir (bkz. haber bülteni). 

Bu değişim ne zaman gerçekleşecek?

EMCDDA, yönetmeliğin uygulamaya geçtiği 2 Temmuz 2024 tarihinde Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı (EUDA) olarak değişecektir.

Ajansın benim dilimde adı ne olacak? 

Ajansın adı AB resmî dillerine çevrilmiştir. Bunları yönetmeliğin çevirilerinde bulabilirsiniz. "EUDA" kısaltması tüm dillerde aynı kalacaktır. 

Değişen sadece ajansın adı mı?

Hayır. Yeni yetki, ajansa yasa dışı uyuşturucularla ilgili mevcut ve gelecekteki zorlukları ele almada gerekli görevleri yerine getirmesi için önemli ölçüde daha fazla güç sağlıyor. Mevcut gerçekliğe uyarlanmış daha proaktif bir görev alanıyla yeni EUDA, bu alanda ortaya çıkan sorunların ele alınmasında AB ve Üye Devletleri desteklemek konusunda daha donanımlı hâle gelecektir. Bu, üç temel alanda gerçekleşecektir: daha iyi müdahaleler için izleme, hazırlıklık ve yetkinlik gelişimi.

Ajansın yeni yetkisi kapsamında yerine getirebileceği yeni görevler nelerdir?

Verilerin toplanması, analizi ve yayılması EUDA’nın kilit görevi olmaya devam edecek. Yeni ajans ayrıca şu görevleri yerine getirecektir:

 • sağlık ve güvenlik alanlarında tehdit değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve böylece AB’nin bu yeni tehditleri belirleme ve bunlara yanıt verme konusundaki hazırlıklılığını artırmak;
 • yüksek riskli maddeler piyasaya çıktığında yeni bir Avrupa uyuşturucu uyarı sistemi aracılığıyla uyarılar yayınlamak (ulusal uyarı sistemlerini ve yeni psikoaktif maddelere ilişkin AB Erken Uyarı Sistemini tamamlamak);
 • giderek yaygınlaşan ve sağlığa zararlı etkileri olabilecek çoklu madde kullanımını izlemek ve ele almak;
 • yeni trendler ve gelişmeler hakkında bilgi alışverișini desteklemek ve ulusal adli uyuşturucu uzmanlarını eğitmek için bir adli ve toksikolojik laboratuvar ağı kurmak;
 • kanıta dayalı müdahaleler ve en iyi uygulamaları geliştirmek ve teşvik etmek;
 • hem sağlıkla ilgili konularda hem de uyuşturucu piyasaları ve uyuşturucu tedariki konusunda araştırma ve destek sağlamak;
 • kanıta dayalı politikaların bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini ve geliştirilmesini desteklemek;
 • daha güçlü bir uluslararası rol oynamak ve AB’yi çok uluslu düzeyde uyuşturucu politikasında desteklemek;
 • Üye Devletlerin uyuşturucuyla ilgili verileri ajansa sağlayabilmesini sağlamak için ulusal odak noktalarının rolünü güçlendirmek.

“EUDA” nasıl okunur?

EUDA bir kısaltma olduğundan, her bir harfi E-U-D-A şeklinde ayrı ayrı telaffuz edebilirsiniz. Alternatif olarak, tam adı olan “Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı”nı kullanmıyorsanız, sadece “AB Uyuşturucu Ajansı” diyebilirsiniz.

Yeni bir EMCDDA yetkisi fikri nereden geldi?

 • Yeni bir EMCDDA yetkisi için yapılan teklif, Avrupa Komisyonu tarafından 2018/19 döneminde (2013’ten 2018 ortasına kadar olan dönemi kapsayan ve açık bir kamuoyu istişaresini de içeren) ajansın dördüncü dış değerlendirmesinden ortaya çıkmıştır. Nihai rapor, Komisyon tarafından 2019 yılının başlarında Avrupa Parlamentosu, Konsey ve EMCDDA Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Sonuçlar Mayıs 2019’da yayınlanmıştır.
 • Olumlu değerlendirme sonucunda ajansın genel olarak iyi çalıştığına ancak özellikle uyuşturucu olgusundaki gelişmeler ışığında daha fazla iyileştirmenin mümkün olduğuna karar verilmiştir.
  • Avrupa’da ve uluslararası alanda bilimsel mükemmelliğin merkezi olarak kabul edilen Ajans, Avrupa düzeyinde uyuşturucu, uyuşturucu bağımlılığı ve bunların sonuçları hakkında olgusal, objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir veriler sağlamakta ve ortaya çıkan tehditleri ve eğilimleri başarıyla izlemektedir.
  • Uyuşturucu olgusundaki gelişmelere dayalı olarak iyileştirilmek üzere belirlenen alanlar şunlardır: arz tarafı ve çoklu uyuşturucu konularının izlenmesine yönelik çalışmaların daha da geliştirilmesi, ajansın uygulayıcılar ve kamuoyu nezdindeki görünürlüğünün artırılması ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi.
 • Değerlendirmenin bir amacı, "kuruluşun gelecekteki göreviyle ilgili olası herhangi bir karar için sağlam gerekçeler sağlamak"tı.

AB Uyuşturucu Stratejisi bu yetkiye atıfta bulunuyor mu?

 • Evet. Değerlendirme temelinde, AB Uyuşturucu Stratejisi 2021-2025 (18 Aralık 2020’de Konsey tarafından onaylanmıştır), Komisyon’u ajansın görevinin gözden geçirilmesini önermeye davet etti. Yeni teklif bu taahhüdü yerine getiriyor.
 • Stratejide şöyle denmektedir: (5) “EMCDDA’nın değerlendirilmesini takiben Komisyon, EMCDDA’nın yetkisini mümkün olan en kısa sürede gözden geçirerek, ajansın uyuşturucu olgusuna ilişkin mevcut ve gelecekteki zorlukları ele almada daha güçlü bir rol oynamasını sağlayacak bir teklif sunmaya davet edilmektedir. Ayrıca, EMCDDA ve Europol’e, Üye Devletlerin uyuşturucuyla ilgili eylemlerini desteklemek de dâhil olmak üzere, görevlerini kendi yetkileri ve Strateji doğrultusunda yerine getirebilmeleri için ilgili kaynakların sağlanması gerekecektir.”

Ajans şu anki yeri olan Lizbon, Portekiz’de mi kalacak?

Evet, ajans şu anki yerinde kalacak.

Ajans ile iletişim kurma ve irtibatta kalma

Ajansın web sitesi adresi değişecek mi?

Evet. Ajansın alan adı 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren değişecek ve www.euda.europa.eu olacaktır.

Evet, eski adres formatını kullanan bağlantıların çalışmaya devam etmesini ve yeni sayfaya yönlendirilmesini sağlayacağız. Ancak, 2 Temmuz’dan sonra, mümkün olan durumlarda web sayfalarında eski alan adına işaret ediyor olabilecek bağlantıları güncellemelerini isteyeceğiz.

Personel e-postaları değişecek mi?

Evet, tüm personel e-postaları değişecek ve ad.soyadi@euda.europa.eu formatını takip edecektir.

Sosyal medya kanal hesaplarınız değişecek mi ve sizi tekrar takip etmem gerekecek mi?

Tüm güncellemeler veya takipçilerimiz tarafından atılacak adımlarla ilgili ayrıntıları bulunduğumuz her sosyal medya kanalında yayınlayacağız. 

Ajansın posta adresi değişecek mi?

Ajansın konumu değişmeyecek ancak 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren posta yazışmalar, ajansın yeni adına ve şu adrese gönderilmelidir:

European Union Drugs Agency (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lizbon, Portekiz

Telefon numaraları değişecek mi?

Telefon numaraları değişmeyecek.

Yükleniciler ve paydaşlar için bilgiler

EMCDDA ile imzalanan sözleşmeler geçerli olmaya devam edecek mi yoksa yeniden imzalanmaları gerekecek mi?

EMCDDA ile imzalanan tüm sözleşmeler, ajans EUDA olarak değiştiğinde de geçerli olmaya devam edecektir.

EUDA olduktan sonra ajans için yeni bir logo ve marka çalışması olacak mı?

Evet. Değişikliğin ardından ajansın yeni bir logosu ve görsel kimliği olacak. Yeni marka çalışması 2 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi zamanı geldiğinde paylaşacağız. 

Top