Informacijos apie naujus EMCDDA įgaliojimus (EUDA) puslapis

2024 m. liepos 2 d. EMCDDA taps EUDA.

2024 m. liepos 2 d. EMCDDA taps Europos Sąjungos narkotikų agentūra (EUDA). Šiame puslapyje rasite daugiau informacijos apie tai, ką šis pokytis reiškia agentūrai ir jos veiklai, taip pat praktinės informacijos, užtikrinsiančios, kad perėjimas vyktų sklandžiai. Šiame puslapyje skelbiamą informaciją nuolat atnaujiname, bet jei nerandate atsakymo į jus dominantį klausimą, susisiekite su mumis.

Bendra informacija apie pasikeitimą

Kodėl agentūros pavadinimas EMCDDA keičiasi į EUDA?

2023 m. birželio 30 d. Europos Parlamentas ir ES Taryba paskelbė reglamentą, kuriuo pakeičiami Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) įgaliojimai. Tai padaryta siekiant neatsilikti nuo vis sudėtingesnio ir sparčiai kintančio narkotikų reiškinio. Šis reglamentas įsigaliojo 2023 m. liepos 1 d. Agentūra šiuo metu taiko pereinamojo laikotarpio priemones, kad pasiruoštų 2024 m. vykdyti naujus įgaliojimus (žr. pranešimą spaudai). 

Kada šis pasikeitimas įvyks?

EMCDDA taps Europos Sąjungos narkotikų agentūra (EUDA) 2024 m. liepos 2 d.. Nuo šios datos pradedamas taikyti naujasis reglamentas.

Koks bus agentūros pavadinimas mano kalba? 

Agentūros pavadinimas išverstas į oficialiąsias ES kalbas. Pavadinimą visomis kalbomis galite rasti reglamento vertimuose. Akronimas visomis kalbomis bus tas pats – EUDA. 

Ar keičiasi tik pavadinimas?

Ne. Nauji įgaliojimai suteikia agentūrai gerokai daugiau galių vykdyti užduotis, skirtas dabartiniams ir būsimiems su neteisėtais narkotikais susijusiems uždaviniams spręsti. Turėdama dabartines realijas labiau atitinkančius, aktyviau veikti leidžiančius naujuosius įgaliojimus EUDA bus pajėgesnė padėti ES ir jos valstybėms narėms spręsti šios srities uždavinius. Pagrindinės veiklos sritys bus trys: stebėsenos, pasirengimo ir kompetencijos plėtojimo intervencinių priemonių veiksmingumui skatinti.

Kokias naujas užduotis galės vykdyti agentūra, gavusi naujuosius įgaliojimus?

Viena pagrindinių EUDA užduočių ir toliau bus rinkti, analizuoti ir platinti duomenis. Be to, naujoji agentūra:

 • plėtos grėsmių sveikatai ir saugumui vertinimo pajėgumus, padėdama ES būti geriau pasiruošusiai nustatyti šias naujas grėsmes ir į jas reaguoti;
 • skelbs pranešimus naujoje Europos skubių pranešimų apie narkotikus sistemoje (papildančioje nacionalines pranešimų sistemas ir Europos Sąjungos ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemą), rinkoje atsiradus didelę riziką keliančių medžiagų;
 • stebės kombinuotą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir spręs su tuo susijusius klausimus, nes toks vartojimas tampa vis dažnesnis ir gali pakenkti sveikatai;
 • sukurs teismo ekspertizės ir toksikologinių laboratorijų tinklą, kad padėtų keistis informacija apie naujas tendencijas ir pokyčius ir rengti nacionalinių teismo medicinos narkotikų specialistų mokymus;
 • plėtos ir skatins faktiniais duomenimis grindžiamas intervencines priemones ir geriausią praktiką;
 • vykdys tyrimus ir teiks paramą, tiek su sveikata, tiek su narkotikų rinkomis ir pasiūla susijusiais klausimais;
 • rems faktiniais duomenimis grindžiamos politikos nepriklausomą vertinimą ir formavimą;
 • atliks svarbesnį tarptautinį vaidmenį ir rems ES kovos su narkotikais politiką daugiašaliu lygmeniu;
 • stiprins nacionalinių centrų vaidmenį, kad valstybės narės agentūrai galėtų teikti reikiamus duomenis apie narkotikus.

Kaip turėčiau tarti EUDA?

Kadangi EUDA yra akronimas, sakydami pavadinimą galite jį tarti paraidžiui E-U-D-A. Arba, jei nesakote viso pavadinimo „Europos Sąjungos narkotikų agentūra“, galite tiesiog sakyti „ES narkotikų agentūra“.

Kodėl kilo mintis EMCDDA suteikti naujus įgaliojimus?

 • Pasiūlymas dėl naujų EMCDDA įgaliojimų atsirado atlikus ketvirtą agentūros išorės vertinimą. Jį 2018–2019 m. atliko Europos Komisija (vertinimas apėmė laikotarpį nuo 2013 m. iki 2018 m. vidurio, taip pat surengtos atviros viešos konsultacijos). 2019 m. pradžioje Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir EMCDDA valdybai pateikė galutinę ataskaitą. Rezultatai buvo paskelbti 2019 m. gegužės mėn.
 • Pateikus teigiamą vertinimą, padaryta išvada, kad apskritai agentūra veikia gerai, tačiau jos veiklą galima tobulinti, ypač atsižvelgiant į narkotikų reiškinio raidą.
  • Agentūra plačiai pripažįstama kaip Europoje ir tarptautiniu mastu veikiantis mokslinės kompetencijos centras, teikiantis Europos lygmens faktinius, objektyvius, patikimus ir palyginamus duomenis apie narkotikus, narkomaniją ir jų pasekmes, taip pat sėkmingai stebintis kylančias grėsmes ir tendencijas.
  • Atsižvelgiant į narkotikų reiškinio raidą, nustatytos šios tobulintinos sritys: būtinybė toliau plėtoti pasiūlos ir kombinuoto narkotikų vartojimo stebėseną, didinti agentūros matomumą tarp specialistų ir plačiojoje visuomenėje ir stiprinti jos bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis.
 • Vienas iš vertinimo tikslų buvo „suteikti tvirtą pagrindą galimam sprendimui dėl būsimų agentūros įgaliojimų“.

Ar ES kovos su narkotikais strategijoje kalbama apie įgaliojimus?

 • Taip. Remiantis šiuo vertinimu, 2021–2025 m. ES narkotikų strategijoje (kurią Taryba patvirtino 2020 m. gruodžio 18 d.) Komisija paraginta siūlyti iš dalies pakeisti agentūros įgaliojimus. Naujuoju pasiūlymu įgyvendinamas šis įsipareigojimas.
 • Ataskaitoje nurodoma: (5) „Atlikus EMCDDA vertinimą, Komisijos prašoma kuo greičiau pateikti pasiūlymą patikslinti EMCDDA įgaliojimus, siekiant užtikrinti, kad ši agentūra atliktų svarbesnį vaidmenį sprendžiant dabartinius ir būsimus su narkotikų reiškiniu susijusius uždavinius. Be to, EMCDDA ir Europolui reikės suteikti atitinkamus išteklius, kad jie galėtų atlikti savo vaidmenį pagal atitinkamus savo įgaliojimus ir strategiją, be kita ko, remti su narkotikais susijusius valstybių narių veiksmus“.

Ar agentūra liks dabartinėje savo būstinėje Lisabonoje, Portugalijoje?

Taip, agentūros būstinė liks ten, kur ji yra dabar.

Ryšių palaikymas su agentūra

Ar pasikeis agentūros interneto svetainės adresas?

Taip. Agentūros domeno vardas nuo 2024 m. liepos 2 d. pasikeis į www.euda.europa.eu.

Taip, užtikrinsime, kad senojo adreso formato nuorodos veiktų ir nukreiptų į naująjį puslapį. Tačiau nuo liepos 2 d. prašysime žmonių, jei įmanoma, pakeisti visas savo tinklalapiuose pateikiamas į ankstesnį domeną nukreipiančias nuorodas.

Ar keisis darbuotojų e. pašto adresai?

Taip, visi darbuotojų e. pašto adresai bus pakeisti. Jų formatas bus vardas.pavardė@euda.europa.eu.

Ar pasikeis jūsų socialinės žiniasklaidos kanalų paskyros ir ar man reikės jus pradėti sekti iš naujo?

Visuose savo socialinės žiniasklaidos kanaluose paskelbsime išsamią informaciją apie atnaujinimus ar veiksmus, kurių turi imtis mūsų sekėjai. 

Ar keisis agentūros pašto adresas?

Agentūros adresas nesikeičia, tačiau nuo 2024 m. liepos 2 d. pašto korespondencija turėtų būti adresuojama nurodant naująjį agentūros pavadinimą:

Europos Sąjungos narkotikų agentūra (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisabona, Portugalija

Ar pasikeis telefono numeriai?

Telefonų numeriai nesikeis.

Informacija rangovams ir suinteresuotiesiems subjektams

Ar su EMCDDA pasirašytos sutartys tebegalios, ar reikia jas pasirašyti iš naujo?

Visos sutartys, pasirašytos su EMCDDA, galioja ir agentūrai tapus EUDA.

Ar bus sukurtas naujas agentūros logotipas ir įvaizdis, kai ji taps EUDA?

Taip. Po šio pokyčio agentūra turės naują logotipą ir naują vaizdinę tapatybę. Naujasis agentūros įvaizdis bus paskelbtas 2024 m. liepos 2 d. Kai ateis laikas, šiuo klausimu paskelbsime daugiau informacijos. 

Top