Мощните синтетични вещества, новите смеси от наркотици и променящите се модели на употреба представляват нарастваща заплаха в Европа

Европейски доклад за наркотиците 2024 г.: Акценти

Мощните синтетични вещества, новите смеси от наркотици и променящите се модели на употреба представляват нарастваща заплаха в Европа. Това са част от въпросите, повдигнати днес от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) , който представя своя Европейски доклад за наркотиците за 2024 г: Тенденции и развития (1).

Достъпността на наркотиците остава висока в Европа, където пазарът предлага разнообразна гама от продукти. Понастоящем употребяващите наркотици са изложени на по-широк спектър от психоактивни вещества, често с висока сила или чистота, или в нови форми, смеси и комбинации. Тъй като понякога продуктите се продават заблуждаващо, потребителите може да не знаят какво приемат и да бъдат изложени на по-големи рискове за здравето, включително потенциално фатални отравяния.

В доклада са посочени опасения във връзка със силнодействащите синтетични опиоиди, които в някои случаи се продават заблуждаващо или се смесват с лекарства и други наркотици; MDMA, подправян със синтетични катинони; и продукти от канабис, подправени със синтетични канабиноиди. В края на 2023 г. EMCDDA наблюдаваше над 950 нови психоактивни вещества (НПВ), 26 от които бяха съобщени за първи път в Европа през тази година.

Ключово послание на тазгодишния доклад е, че „полиупотребата на вещества“ – употребата на две или повече психоактивни вещества по едно и също време или в последователност – днес е обичайна в Европа. Независимо дали включва употреба на бензодиазепини с опиоиди или кокаин с алкохол, този модел на употреба на наркотици може да увеличи рисковете за здравето и да усложни предоставянето на лечение (напр. реакция при свръхдоза). Тези предизвикателства се усложняват допълнително, когато смеси от наркотици се употребяват несъзнателно.

Според този доклад: Едно от предизвикателствата пред наблюдението на наркотиците през 2024 г. е постигането на по-задълбочено разбиране за това какви наркотици се употребяват в действителност и в какви комбинации. Приоритетите на новата Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA), която започва дейността си на 2 юли, ще включват подобряване на наблюдението на моделите на полиупотреба на вещества и на разбирането за това какво представляват ефективната превенция, лечението и интервенциите за намаляване на вредите (2). Агенцията също така ще укрепи своя аналитичен капацитет чрез мрежа на ЕС от криминалистични и токсикологични лаборатории.

Европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон изтъква: „Европейският пазар на наркотици е динамичен и нестабилен, което подхранва насилието и корупцията. А притокът на незаконни наркотици в Европа идва най-вече през нашите пристанища. Ето защо създадохме Европейски пристанищен алианс, за да засилим устойчивостта на нашите логистични центрове срещу заплахите от организираната престъпност. За да се преборим с мрежа, ни трябва мрежа. Междувременно продължават да възникват нови наркотици и опасности. Ето защо предоставихме по-големи правомощия и ресурси на нашата агенция за борба с наркотиците. Агенцията по наркотиците върши много важна работа, като ни предупреждава за разпространението и опасностите, свързани с наркотиците. Европейският доклад за наркотиците е жизненоважен ресурс за авторите на политики. Трябва да бъдем бдителни; трябва да бъдем подготвени.“

Развиващият се проблем с опиоидите в Европа: нитазени — нововъзникваща заплаха

Хероинът продължава да бъде най-често употребяваният незаконен опиоид в Европа и е причина за значителна част от здравните проблеми, свързани с употребата на незаконни наркотици. Пазарът на опиоиди в Европа обаче става все по-сложен, като включва различни вещества, включително синтетични опиоиди. В сравнение със Северна Америка, синтетичните опиоиди играят сравнително малка роля на пазара на наркотици в Европа като цяло, но заемат важно място на пазара на опиоиди в балтийските държави. Налице е и нарастваща загриженост относно използването им в някои други държави – членки на ЕС.

От 2009 г. насам на европейския пазар на наркотици са се появили общо 81 нови синтетични опиоида. Те често са много силни и носят значителен риск от отравяне и смърт. През 2023 г. шест от седемте нови синтетични опиоида, за които е съобщено за първи път в Системата за ранно предупреждение на ЕС (EWS), са нитазени. Това е най-големият брой нитазени, отчетени за една година, като от 2019 г. насам в Европа са открити общо 16.

Нитазените понякога се продават като „синтетичен хероин“ и са откривани във фалшиви лекарства на пазара на наркотици. През 2023 г. нитазените бяха свързани с рязко нарастване на смъртните случаи в Естония и Латвия, и с локализирани огнища на отравяне във Франция и Ирландия. Извън ЕС нитазените се свързват със свръхдозиране на наркотици в Австралия, Северна Америка и Обединеното кралство. Понастоящем в някои страни нитазените и сходни на тях вещества може да не се откриват при рутинни токсикологични тестове след смъртта, поради което свързаните с тях смъртни случаи може да бъдат подценени. В различни смеси, съдържащи нови бензодиазепини или седативното средство за животни ксилазин, са открити нови синтетични опиоиди. Тези комбинации, известни съответно като „бензо-дрога“ и „транк-дрога“, са свързани с отравяния, включително смъртни случаи в Северна Америка.

По-голямата част от хероина, употребяван в Европа, произхожда от Афганистан, където през април 2022 г. талибаните обявиха забрана за отглеждане на опиумен мак и производство на опиум. Последните данни на Службата на ООН по наркотиците и престъпността за 2023 г. показват спад от 95 % както при отглеждането, така и при незаконното производство на опиум в страната в сравнение с 2022 г. Понастоящем е трудно да се предвиди как европейският пазар на хероин ще бъде засегнат от забраната. Данните показват, че в Афганистан има значителни запаси от опиум, което може да обясни защо до момента не са налице сериозни сигнали за нарушени потоци на хероин към ЕС. Съществуват обаче опасения, че в бъдеще недостигът на хероин би могъл да доведе до запълване на пропуските на пазара с мощни синтетични опиоиди или синтетични стимуланти. Това би могло да има потенциално значителни отрицателни последици за общественото здраве и сигурност.

В доклада се подчертава необходимостта Европа да подобри своята готовност за всякакви евентуални промени на пазара чрез осигуряване на подходяща превенция и лечение, включително достъп до лекарства, съдържащи опиоиден агонист и услуги за намаляване на вредите, както и предоставяне на достатъчни количества налоксон, лекарство за възстановяване в случай на свръхдоза. Наличието на многоведомствени планове за реагиране и бърза комуникация също може да помогне за повишаване на готовността за внезапна поява на силно действащи вещества на пазара на незаконни наркотици в ЕС.

Директорът на EMCDDA Алексис Гусдил отбеляза: „В тазгодишния Европейски доклад за наркотиците подчертаваме нарастващите предизвикателства, породени от изключително сложния и бързо развиващ се пазар на наркотици, на който установените забранени наркотични вещества са широко достъпни и продължават да се появяват мощни нови синтетични вещества. Обръщаме внимание на това как широко разпространената полиупотреба на вещества води до редица рискове за здравето, особено когато смеси от наркотици се употребяват несъзнателно. Днес също така се замисляме за потенциалните бъдещи проблеми с наркотиците и за необходимостта да бъдем по‑подготвени да ги посрещнем. Ето защо имам удоволствието да съобщя, че като нова Агенция на Европейския съюз по наркотиците ще имаме засилен мандат да предвиждаме бъдещи нововъзникващи заплахи и тенденции, да предупреждаваме в реално време за нови рискове за здравето и сигурността, да помагаме на ЕС и на държавите членки да реагират и да се учим от опита, за да приспособяваме и подобряваме нашите стратегии и интервенции в областта на наркотиците".

Шеста година на рекордни изземвания на кокаин: въздействие върху общественото здраве

За шеста поредна година в държавите – членки на ЕС са конфискувани рекордни количества кокаин, съобщено е за количества от 323 тона през 2022 г. (303 тона през 2021 г.). Понастоящем изземванията в Европа надхвърлят тези в Съединените щати, които се считат за най-големия пазар на кокаин в света. Белгия (111 тона), Испания (58,3 тона) и Нидерландия (51,5 тона) представляват 68 % от общото конфискувано количество, което отразява трайното насочване на логистичните вериги на доставки от страна на трафикантите на наркотици. През 2023 г. Испания съобщава за най-голямото досега индивидуално изземване на кокаин (9,5 тона), укрит в пратки банани от Еквадор.

Трафикът на големи количества кокаин в морски контейнери през морските пристанища на Европа продължава да бъде важен фактор за високата наличност на наркотика в региона. Неотдавнашни данни от пристанището на Антверпен показват, че през 2023 г. количеството на конфискувания там кокаин е нараснало до 116 тона (от 110 тона през 2022 г.). Тъй като методите на правоприлагане се увеличават, организираните престъпни групи се насочват и към по-малки пристанища както в държавите от ЕС, така и в тези, граничещи с ЕС, които може да са по-уязвими по отношение на трафика на наркотици. В резултат на това през 2023 г. някои северноевропейски държави, включително Швеция и Норвегия, отчетоха рекордни конфискации на кокаин в морски пристанища.

Като част от пътната карта на ЕС за борба с трафика на наркотици и организираната престъпност, новият Европейски пристанищен алианс (2024), публично-частно партньорство, има за цел да повиши защитата на пристанищата и да засили борбата срещу трафика на наркотици и проникването на престъпност. Организираните престъпни групи също така снабдяват европейските потребителски пазари, чрез преработка на незаконни кокаинови продукти в няколко държави от ЕС, като през 2022 г. е съобщено за 39 разбити кокаинови лаборатории (34 през 2021 г.).

Налице са признаци, че високата достъпност на кокаин в Европа оказва все по-отрицателно въздействие върху общественото здраве. Това е вторият най-често срещан незаконен наркотик, за който съобщават както лицата, постъпващи за първи път на лечение за употреба на наркотици (29 000 през 2022 г.), така и постъпилите в болнични отделения за спешна помощ (посочен в 28% от приетите случаи на остри натравяния, причинени от наркотици, в контролни болници от мрежата Euro-DEN Plus през 2022 г.). Наличните данни сочат, че наркотикът е присъствал и в около една пета от съобщените смъртни случаи от свръхдоза през 2022 г., като често е откриван заедно с други вещества. Тъй като употребата на кокаин може да увеличи риска от сърдечносъдови и други здравни проблеми, вероятно общият му принос за смъртността, свързана с употребата на наркотици, в Европа не е отчетен в достатъчна степен.

Кокаинът е най-често използваният в Европа незаконен наркотик стимулант, който се употребява от около 1,3 % (3,7 милиона) от възрастните в Европа (15 – 64 години) през последната година. Информацията показва, че кокаинът е все по-достъпен в Европа, с по-широко географско и социално разпределение. Последните данни от анализа на отпадните води показват, че в 72-те града, за които са налице данни за 2022 и 2023 г., в 49 града е отчетено увеличение на остатъчните количества кокаин. Особено безпокойство буди фактът, че употребата на кокаин изглежда се среща все по-често при по-уязвимите или маргинализирани групи в някои държави. Във все по-голям брой държави се отчитат както инжекционната употреба на кокаин, така и употребата на крек кокаин. Стимуланти като кокаина се свързват с по-висока честота на инжектиране и през последното десетилетие присъстват в локални огнища на ХИВ сред лицата, които си инжектират наркотици в редица европейски градове.

Промените в пазарите на канабис създават нови предизвикателства пред политиките в областта на наркотиците

Развитието на пазара на канабис затруднява мерките, които държавните органи предприемат срещу най-често употребяваните незаконни наркотици в Европа. Средното съдържание на THC в канабисовата смола се е удвоило през последните 10 години и продължава да се увеличава (22,8 % през 2022 г.), докато това на растителния канабис като цяло е стабилно. Продуктите от канабис стават все по-разнообразни, включително екстракти с висока потентност и храни за консумация. Освен това се съобщава за продавани на незаконния пазар продукти като канабис, които може да са смесени със силни синтетични канабиноиди.

През 2023 г. в системата на ЕС за ранно предупреждение са получени съобщения за девет нови канабиноида, четири от които са полусинтетични. Най-често откриваният полусинтетичен канабиноид е хексахидроканабинол (HHC), който през 2022 г. е първото от тези вещества, за което се съобщава в Европа. Въпреки че познанията за въздействието на тези вещества върху хората са ограничени, има съобщения за отравяния, включително сред деца, които са консумирали ядливи продукти, съдържащи HHC. Към март 2024 г. HHC е вписан като контролирано лекарство в най-малко 18 държави – членки на ЕС.

Смята се, че около 8% (22,8 милиона) от възрастните в Европа (15–64 години) са употребявали канабис през последната година, като разпространението се е увеличило до 15% (15,1 милиона) сред младите хора (15–34 години). Приблизително 92 000 пациенти са постъпили на специализирано лечение за употреба на наркотици за проблеми, свързани с употребата на канабис през 2022 г., което представлява около една трета (36%) от всички постъпили на лечение. Канабисът е също най-често докладваното вещество от болничната мрежа на Euro-DEN Plus през 2022 г., като е свързан с 29% от приетите случаи на остра наркотична токсичност (25% през 2021 г.).

Употребата на канабис може да причини или изостри редица физически и психически здравословни проблеми, включително хронични респираторни симптоми, зависимост и психотични симптоми. Като се има предвид сложността на пазара и разнообразието от налични продукти, оценяването на риска от вреди, причинени от употребата на канабис, е предизвикателство. Необходими са по-задълбочени изследвания върху специфичните предизвикателства, пред които са изправени хората, употребяващи канабис, с цел да се установят най-ефективните възможности за лечение. На хората с проблеми, свързани с канабиса, обикновено се предлагат психологически терапии за справяне, а все по-често се и онлайн интервенции в областта на електронното здравеопазване.

Пет държави–членки на ЕС (Чехия, Германия, Люксембург, Малта и Нидерландия) плюс Швейцария са променили или планират да променят подхода си към употребата и предлагането на канабис за развлечение. Тези промени, които включват отглеждане на канабис в домашни условия, клубове за отглеждане с нестопанска цел и употреба на канабис насаме, са описани в доклада, в който се подчертава необходимостта да се инвестира в наблюдение и оценка, за да се разбере напълно тяхното въздействие върху общественото здраве и безопасност (3).

Председателят на управителния съвет на EMCDDA Франц Питч заяви: „Това е последният Европейски доклад за наркотиците, публикуван от EMCDDA, преди той да стане Агенция на Европейския съюз за борба с наркотиците през следващия месец. Този най-нов анализ показва колко много се е променил проблемът с наркотиците от публикуването на първия доклад преди около 30 години и защо на Агенцията е даден по-широк мандат. Поздравявам ЕЦМНН за огромната стойност, която е предоставил на своите заинтересовани страни през годините. Убеден съм, че в новата си форма агенцията ще осигури още по-голяма стойност на работещите в областта на наркотиците в борбата им с причините и последиците от употребата на наркотици“.

Изтегляне на съобщението за медиите

News release N 7/2024

This news release in available in 25 languages' (see language button above)

Spotlight

Top