Az EU kábítószerpiacainak elemzése: Legfontosabb megállapítások a szakpolitikához és a gyakorlathoz

képgyűjtemény: kannabisz, összezárt marok éjszaka egy utcán, kannabisznövény, konténerek egy kikötőben kék globális hálózati háttéren

A forrásról

Ezt a forrást az EMCDDA és az Europol dolgozta ki az EMCDDA kábítószer-kínálat mutatóival foglalkozó referenciacsoportjának segítségével. Az EU Drug Markets: In-depth analysis (az EU kábítószerpiacai: Mélyreható elemzés) című, az Európai Unió tiltott kábítószerpiacainak negyedik átfogó áttekintésében ismertetett részletes megállapításokra támaszkodik. Stratégiai és felső szintű összefoglalót nyújt a szakpolitikai döntéshozók és a döntéshozók számára az európai szakpolitikák és intézkedések kidolgozásának és végrehajtásának támogatása érdekében, a jelenlegi kábítószerhelyzet és az újonnan megjelenő fenyegetések alapos ismerete alapján. Az e területen dolgozó szakembereket is szolgálja, és célja, hogy felhívja a nagyközönség figyelmét ezekre a kérdésekre.

A jelentés angol nyelvű PDF fájljának letöltése  

Előszó

Ylva Johansson, European Commissioner Migration and Home Affairs

A bűnözői hálózatok által ellenőrzött tiltott kábítószerek piaca súlyos biztonsági fenyegetést jelent az Európai Unió számára. Veszélyezteti a közegészséget és a közbiztonságot, miközben előmozdítja a szélsőséges erőszakot és a korrupciót, aláásva a társadalom, a demokrácia és a jogállamiság felépítményét. Az uniós kábítószerpiacok növekvő sokfélesége és összetettsége szintén új kihívásokat támaszt, és átfogó európai kábítószerriasztási rendszert tesz szükségessé a reagálás javítása és a helyzet eszkalálódásának megelőzése érdekében.

A kábítószerpiacok által jelentett fenyegetés egyik kritikus aspektusa a kulcsfontosságú logisztikai infrastruktúra, különösen a tengeri kikötők kihasználásában rejlik. A bűnözői hálózatok beszivárognak ezekbe a kereskedelmi és szállítási csomópontokba, és példátlan kábítószeráramlások csatornáivá változtatják őket. E fejlemények gazdasági és társadalmi következményei sürgős kihívásokat jelentenek, fokozva a biztonsági fenyegetést és tovább növelve a tiltott kábítószerek rendelkezésre állását Európában. Az Európai Uniónak ezért meg kell erősítenie e csomópontok és más logisztikai központok rezilienciáját a tiltott kábítószer-kereskedelem céljából történő további kihasználásuk megelőzése érdekében.

Ezt a válságot súlyosbítja, hogy a kábítószerpiacokon tevékenykedő bűnözői hálózatok fiatalokat toboroznak. A kiszolgáltatott fiatalokat a bűnszervezetek veszélyes és tiltott tevékenységekre csábítják vagy kényszerítik. Ez veszélyezteti jövőbeli lehetőségeiket, és állandósítja a bűnözés és az erőszak körforgását, ami rávilágít arra, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre.

E bűnözői hálózatok tevékenységének megzavarása összetett kihívást jelent, mivel folyamatosan alkalmazkodnak a külső sokkhatásokhoz, és egyre nagyobb mértékben vesznek igénybe speciális bűnöző szolgáltatókat. Tekintettel e hálózatok globalizált jellegére, amelyet a technológiai fejlődés is elősegít, egyre inkább az Európai Unión kívülről koordinálják tiltott kábítószerkereskedelmi tevékenységeiket. Ez alátámasztja a nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú szerepét a bűnözői ellátási útvonalak és hálózatok megzavarásában. Bár a kulcsszereplők letartóztatása továbbra is fontos, alapvető a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok teljes bűnözői hálózatok felszámolására irányuló képességeinek növelése, különösen nemzetközi partnerekkel együttműködésben.

A kábítószer elleni uniós stratégia és annak cselekvési terve, valamint a biztonsági unióra vonatkozó stratégia felvértezi az Európai Uniót e változó fenyegetettségi környezet kezelésére szolgáló eszközökkel, és támogatja a tagállamokat az Európai Unió valamennyi lakosa biztonságának előmozdításában. Ezeket a kezdeményezéseket kiegészíti a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó uniós ütemterv. Az Európai Kikötők Szövetségének 2024. január 24-i sikeres elindítása jelentős lépés a megvalósításában. A Bizottság emellett a kábítószer-kereskedelemre összpontosító tematikus schengeni értékelést is végzett, amely a rendőrségi együttműködés, a külső határok védelme és az informatikai rendszerek kezelése terén azonosította a legjobb gyakorlatokat.

Az EMCDDA és az Europol központi szerepet játszik e törekvésekben, támogatva a tagállamokat és együttműködve harmadik országokkal annak érdekében, hogy erősítsék Európa felkészültségét és reagálását a tiltott kábítószerek áramlására. A két ügynökség közös kábítószerpiaci elemzéséből levont stratégiai megállapítások szilárd keretet nyújtanak a kábítószerpiacok uniós és nemzetközi szintű megértéséhez és az azokra való reagáláshoz.

Ylva Johansson
A migrációs ügyekért és uniós belügyekért felelős európai biztos

Bevezetés

A globalizált világban működő sokrétű kábítószerpiac megismerése

Alexis Goosdeel, Director, EMCDDA

A tiltott kábítószer-kereskedelem továbbra is első helyen áll az Európai Unióban a súlyos és szervezett bűnözés tekintetében, ami az abban részt vevő bűnözők számát és a megtermelt hatalmas nyereséget illeti. Ez a piac egy összetett globális bűnözői vállalkozás része, ahol a közvetítőkön és ügynökökön keresztüli határokon átnyúló együttműködés változó és hálózatos környezetet teremt.

A globalizációnak továbbra is jelentős hatása van, mivel a bűnözők kihasználják az összekapcsolt kommunikációs, kereskedelmi és közlekedési hálózatok nyújtotta lehetőségeket a bűnözői együttműködés és az ellátási láncokon belüli integráció érdekében. Ezek a fejlemények befolyásolják a tiltott kábítószer-kereskedelem és az Európai Unióban elkövetett egyéb bűncselekmények – például a tűzfegyverek kereskedelme – közötti kapcsolatokat, mivel a kábítószerkereskedelmi hálózatok tevékenységeik megkönnyítéséhez számos eszközt és kapacitást igényelnek.

Az európai kábítószerpiacon korábban soha nem látott mértékben megnőtt a tiltott kábítószerek elérhetősége, amit a kábítószerek megnövekedett tisztasága és kiskereskedelmi szinten stabil árai, valamint a kábítószerek és a fogyasztási cikkek diverzifikációja is bizonyít. Ezt a helyzetet a tartósan magas szintű kereslet és a bűnözői innováció is elősegíti, mivel a tiltott kábítószerek piacai rendkívül ellenállóvá és alkalmazkodóképessé váltak a váratlan globális eseményekkel szemben.

Az uniós kábítószerpiac széles körű hatással van társadalmunkra, ami a kábítószerrel kapcsolatos halálesetekben és a kezelést igénylők számában is megmutatkozik. Ösztönzi továbbá a szervezett bűnözés kiterjedését, a korrupció fokozódását és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek kizsákmányolását. Európában a súlyos és szervezett bűnözéssel összefüggő erőszak nagy része a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódik. Közben az illegális kábítószer-előállítás környezeti károkat okoz, a gazdaságot és a jogállamiságot pedig aláássa a legális vállalkozások kizsákmányolása.

Catherine De Bolle, Executive Director, Europol

A folyamatosan változó és sokrétű kábítószerpiac többirányú megközelítést igényel, amelybe beleértendő a bűnüldözés, a közegészségügy, az oktatás és a nemzetközi együttműködés. A piacok és a bűnözők globális összekapcsoltságának felismerése elengedhetetlen a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések kezelésére irányuló hatékony válaszok kialakításához, mivel a világ más részein zajló fejlemények továbbra is hatással lesznek az uniós kábítószerpiacokra.

Ezek az összetettségek rávilágítanak arra, hogy határozott válaszlépésekre van szükség, amint azt a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló, új uniós ütemterv is előrevetítette. A kiemelt területek közé tartozik a kínálat csökkentése a nagy kockázatú bűnözői hálózatok, valamint az őket segítő kulcsfontosságú ügynökök és közvetítők, például a pénzmosók tevékenységének megzavarásával, ezzel egyidejűleg pedig a bizonyítékokon alapuló ártalomcsökkentéshez, kezeléshez és rehabilitációs intézkedésekhez való hozzáférés javítása. Meg kell erősítenünk a társadalmi rezilienciát az Európai Unióban, és foglalkoznunk kell azokkal a mögöttes társadalmi-gazdasági tényezőkkel, amelyek hozzájárulnak a károkhoz és a tiltott kábítószerpiac mozgatórugóiként működnek.

Alexis Goosdeel
az EMCDDA igazgatója

Catherine De Bolle
Az Europol ügyvezető igazgatója

A jelenlegi helyzet és a legfontosabb fenyegetések

hand of business woman working on a tactile screen

Ez a rész az uniós kábítószerpiacok jelenlegi elemzéséből származó legfontosabb megállapításokat mutatja be, kitérve a piaci dinamikára, a geopolitikai tényezőkre, a bűnözői műveletekre és a társadalmi-gazdasági következményekre. A legfrissebb adatok és elemzések nagyméretű, összetett és folyamatosan változó uniós kábítószerpiacot mutatnak (1. ábra).

Uniós kábítószerpiac: jelentős pénzügyi hatás

A 2021. évi adatok alapján az uniós kábítószerpiac a becslések szerint legalább 31 milliárd eurós minimális kiskereskedelmi értékkel bír. Ez jelentős bevételi forrást jelent a szervezett bűnözés számára. E piac egyik fő jellemzője a különböző tiltott kábítószerek közötti összekapcsolódás, mivel a bűnözői hálózatok, valamint a kulcsfontosságú közvetítők és ügynökök gyakran több kábítószerrel folytatnak bűnözést. A nagy uniós kábítószerpiac más bűncselekményekkel – például a tűzfegyverek tiltott kereskedelmével és a pénzmosással – is összefonódik, és jelentős hatással van rájuk.

1. ábra Az uniós kábítószerpiacok ökoszisztémája

1. ábra Az uniós kábítószerpiacok ökoszisztémája

Nagyfokú rendelkezésre állás és termékdiverzifikáció: növekvő kockázatok a felhasználók számára

Az Európában legtöbbet használt kábítószerek továbbra is nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, amit az Európai Unióban lefoglalt nagy és egyes esetekben növekvő mennyiségek is bizonyítanak (2. ábra). Emellett a tiltott kábítószerek piacát a fogyasztási cikkek diverzifikációja és a kábítószerek szélesebb körének fokozottabb elérhetősége jellemzi, beleértve az új pszichoaktív szereket is, amelyek gyakran nagy hatóértékkel vagy tisztasággal rendelkeznek. Speciális berendezésekre lehet szükség az e diverzifikáció által támasztott felderítési és nyomonkövetési kihívások kezeléséhez. A nagy hatóértékkel rendelkező opioidok, különösen a benzimidazolok (nitazének) közelmúltbeli megjelenése különösen összetett veszélyt jelent a közegészségügyre az életveszélyes mérgezések megnövekedett kockázata miatt. A fogyasztás új formáinak esetleges megjelenése Európában szintén kulcsfontosságú fenyegetést jelent az olcsó és rendkívül nagy hatóértékű vagy tisztaságú kábítószerek rendelkezésre állása miatt. Ez különösen igaz a kokainra, amely soha nem látott mennyiségben állt rendelkezésre.

A kábítószer-kereskedelem nagyobb mértékű hatékonysága: az európai logisztikai csomópontra nehezedő nyomás fokozódása

A hatékonyság növekedéséhez jelentős mértékben hozzájárul az a tendencia, hogy nagyobb egyszeri kábítószer-szállítmányokat csempésznek tengeri úton, kihasználva a globális logisztikai csomópontokon keresztül áthaladó konténerek adta lehetőséget. Ennek eredményeként az elmúlt tíz évben az Európai Unióban lefoglalt kábítószerek mennyisége jelentősen megnőtt, miközben a legtöbb kábítószertípus esetében csökkent a lefoglalások száma (2. ábra). A lefoglalások számának csökkenése részben azzal magyarázható, hogy egyes tagállamokban a kábítószer-birtoklással és -használattal kapcsolatos bűncselekményekre kevesebb figyelem irányul, és a bűnüldözést kisebb prioritással kezelik.

2. ábra A kábítószer-lefoglalások százalékos változása az Európai Unióban az elmúlt évtizedben
 

A grafikon forrásadatai az ezen az oldalon található forrástáblázatban találhatók.

Európa központi szerepet tölt be a kábítószer-előállításban és -kereskedelemben

A kannabisz és a szintetikus kábítószerek – köztük az amfetamin, a metamfetamin, az MDMA és a katinonok – ipari léptékű előállítása az EU-ban mind belföldi, mind nemzetközi piacokra történik. A szintetikus kábítószerek előállításának mértékét és összetettségét a módszerek és berendezések innovációja, valamint a szükséges kulcsfontosságú vegyi anyagok rendelkezésre állása határozza meg Európában. A kokain nagyarányú feldolgozása immár az Európai Unión belül is zajlik. Európa valószínűleg fontos tranzitzónát is jelent a globális kábítószer-áramlások, különösen a Latin-Amerikából származó kokain és kisebb mértékben a Szíriából és Libanonból származó kaptagon tabletták formájában megjelenő amfetamin számára.

A bűnözők alkalmazkodó képessége: komoly kihívás a bűnüldözés számára

Az uniós kábítószerpiacon különféle bűnözői hálózatok működnek. Ezek a hálózatok nagyfokú alkalmazkodó képességről tesznek tanúbizonyságot, kihasználva a technológiai fejlődést, a szélesebb körű társadalmi változásokat, a legális üzleti struktúrákat, valamint a hagyományos és a digitális gazdaságban rejlő lehetőségeket. A bűnözők gyakran más hálózatokra vagy ügynökökre támaszkodnak illegális tevékenységeik megkönnyítése érdekében. Ez rugalmasságot is biztosít számukra a források és termékek, a kereskedelmi útvonalak és az elrejtési módszerek diverzifikálása terén, növelve hatékonyságukat és alkalmazkodó képességüket a kockázatok minimalizálása és a profit maximalizálása érdekében.

Kábítószerpiacok: ellenállóak a jelentős külső sokkhatásokkal szemben

istock photo of containers in a port

Az uniós kábítószerpiac figyelemre méltó rezilienciát mutat a globális válságokkal, az instabilitással, valamint a jelentős politikai és gazdasági változásokkal szemben. Az ilyen sokkhatások közelmúltbeli példái közé tartozik a Covid19-világjárvány, Oroszország Ukrajna elleni háborúja és a tálibok hatalomra kerülése Afganisztánban. Erre reagálva a bűnözői hálózatok alkalmazkodtak, megváltoztatták a kereskedelmi útvonalakat és diverzifikálták módszereiket. Ezzel párhuzamosan ezek a fejlemények új piacok kialakulását is befolyásolták, és egyes esetekben úgy tűnik, hogy megváltoztatták a fogyasztói preferenciákat.

A legális és illegális piacok közötti kölcsönhatás: az összetettség egy újabb rétege

A tiltott kábítószerpiacok és a legális gazdaság számos és jelentős módon keresztezik egymást. A bűnözők például a kábítószer-kereskedelemhez kihasználják a kereskedelmi közlekedési infrastruktúrát, és a jogszabályokban meglévő kiskapukat arra használják, hogy hozzáférjenek a tiltott kábítószerek előállításához szükséges vegyi anyagokhoz. Ezek a metszéspontok a kannabisz- és az opioidpiacokon is láthatók, ahol egyes, gyógyászati vagy ipari célokra legálisan kapható termékeket illegális célokra használhatnak. A legális ipari kendertermesztést és a CBD- (kannabidiol) gyártást kihasználhatják nem engedélyezett kannabisztermékek előállítására.

Szélsőséges erőszak: nyomás nehezedik a helyi közösségekre és a társadalomra

Egyes uniós tagállamokban példátlan mértékű, a kábítószerpiachoz köthető erőszak tapasztalható, amely gyakran a kokain- és kannabiszpiacokhoz kapcsolódik. Úgy tűnik, hogy ez a forgalmazási csomópontokban és a kiskereskedelmi versenypiacokon koncentrálódik. Az ilyen erőszak magában foglalja az emberölést, a kínzást, az emberrablást és a megfélemlítést, és gyakran bűnözői hálózatok között zajlik, bár az ártatlan emberek is áldozataivá válnak. Ez súlyos hatással van a társadalom egészére, és növeli a közbiztonság hiányának érzetét.

blurred image of two people talking

Korrupció: a kábítószer-kereskedelem megkönnyítése és a jogállamiság aláásása

A bűnözői hálózatok a kábítószerpiac minden szintjén a korrupcióra támaszkodnak tevékenységeik megkönnyítése és a kockázatok csökkentése érdekében, beleértve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által jelentett kockázatokat is. A kábítószerhez kapcsolódó korrupció a kulcsfontosságú infrastruktúrához hozzáférő személyeket is célba veszi, például a logisztikai csomópontokban, a jogi szakmában és a pénzügyi szektorban dolgozókat. A korrupció, amely gyakran kapcsolódik erőszakhoz, romboló hatással van a társadalom szerkezetére, aláássa a kormányzást, rendszerszintű sebezhetőségeket teremt, és néha kényszerítő módon bevonja az embereket a bűnözésbe.

Technológia és innováció: a kábítószerpiacok fő mozgatórugói

A tiltott kábítószerek előállításában az innováció nagyobb kibocsátást, nagyobb hatóértéket vagy tisztaságot, valamint a fogyasztási cikkek szélesebb választékát eredményezi. A bűnözői hálózatok új vegyi anyagokat használnak fel szintetikus kábítószerek előállításához, ami összetett kihívásokat jelent a bűnüldözés számára. A kábítószerek kémiai elrejtése terén elért innováció szintén jelentősen megnehezíti a felderítést és a tilalmat. Ezzel párhuzamosan a bűnözői hálózatok kiaknázzák a digitális fejlődést és a technológiai lehetőségeket a tiltott kommunikáció elrejtésére, a kábítószerforgalmazási modellek javítására és a kockázatok csökkentésére. Erre példa a közösségi média és az azonnali üzenetküldő alkalmazások használatának közelmúltbeli fokozódása a kábítószerek kiskereskedelmében, ami az anyagok széles körét teszi hozzáférhetőbbé.

Kulcsfontosságú fejlemények kábítószerenként

nagyító

Kannabisz

európai kábítószer-jelentés: kannabisz. Kannabisz fényképe fekete háttéren

A kannabisz a leggyakrabban használt tiltott kábítószer az Európai Unióban: becslések szerint 22,6 millió felnőtt használta az elmúlt évben, és továbbra is ez a legnagyobb kábítószerpiac az Európai Unióban.

2021-ben az Európai Unióban a kannabisz-lefoglalások rekordszintet értek el: 256 tonna kannabiszt és 816 tonna gyantát foglaltak le. A tiltott kannabiszpiacon működő bűnözői hálózatok sokszínűek és alkalmazkodóképesek, gyakran különböző típusú kábítószerek kereskedelmében vesznek részt, erőszakot és korrupciót alkalmaznak, és legális üzleti struktúrákkal élnek vissza. Az elmúlt években a bűnözők közötti erőszak jelentős része a kannabiszpiachoz kapcsolódott, részben a piac sokszínűsége és nyereségessége miatt.

Úgy tűnik, hogy az Európai Unióban fogyasztott kannabisz nagy részét itt állítják elő, különösen Spanyolországban, ahol nagy kiterjedésű kannabisztermesztő területeket számoltak fel. A nyugat-balkáni régió szintén szerepet játszik a kannabiszellátásban, míg Marokkó továbbra is a legnagyobb hasisszállító. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy az Európai Unióban növekszik a hasis előállításának mértéke, és bár ez a mennyiség a marokkói mennyiséghez képest valószínűleg csekély, ez új veszélyt jelent. A kannabisztermesztés jelentős környezeti hatással jár az energia- és vízhasználat, valamint a kémiai szennyezés miatt.

A kannabisz hatóértéke az elmúlt évtizedben mind a kannabisz, mind a hasis esetében megugrott, és a fogyasztási cikkek körének bővülését figyelték meg. Ezek közé tartoznak az Észak-Amerikából csempészett és Európában előállított olajok, kivonatok, ehető és vaping termékek. A szintetikus és a félszintetikus kannabinoidok továbbra is jelen vannak a fogyasztási cikkek különböző formáiban.

A kannabiszról világszerte és az Európai Unióban folyó politikai vita összetett és folyamatosan változó jogi és szabályozási környezetet eredményezett. Ez jelentős nemzeti és néha helyi heterogenitáshoz vezetett, ami további kihívásokat teremthet a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatási rendszerek számára.

További információ Az uniós kábítószerpiac: Kannabisz című dokumentumban található  

Kokain

európai kábítószer-jelentés: kokain. Kokain fényképe fekete háttéren

A kokain az Európai Unióban a második leggyakrabban használt tiltott kábítószer és a megtermelt bevétel alapján a második legnagyobb tiltott kábítószerpiac. A kokain fogyasztói piaca növekszik, amiben szerepet játszhat az olcsó, nagy tisztaságú kokain eddig soha nem látott mértékű hozzáférhetősége. Vannak arra utaló jelek is, hogy Európa szerepe a globális kokain-kereskedelemben esetleg megváltozhat. Ez abban is megmutatkozik, hogy az Európai Uniót egyre gyakrabban használják más régiókba irányuló kokainszállítmányok tranzitpontjaként, valamint abban, hogy a kokain előállításának egyes szakaszai egyre inkább az Európai Unión belül zajlanak.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy latin-amerikai és európai bűnözői hálózatok működnek együtt az Európai Unióban a kokain előállításában. Ennek keretében nagy mennyiségű kokapasztát és kokainbázist csempésznek Európába (nagyrészt felderítetlenül), hogy azt kokain-hidrokloriddá dolgozzák fel. A kokainbázis Európai Unióba történő behozatala növeli annak kockázatát is, hogy új, szívható kokaintermékek (pl. a crack-kokain) egyre nagyobb teret nyernek az európai fogyasztói piacokon.

2017 óta évente rekordmennyiségű kokaint foglalnak le az Európai Unióban, 2021-ben 303 tonnát foglaltak le a tagállamok. A lefoglalások legnagyobb volumenéről Belgium, Hollandia és Spanyolország számolt be, ami a kokain belépési pontjaként betöltött jelentőségüket tükrözi. Az előzetes adatok azt mutatják, hogy a lefoglalások száma 2022-ben tovább nőtt, többek között az olyan kulcsfontosságú belépési pontokon is, mint Antwerpen.

Az európai tengeri kikötőkön keresztül, intermodális szállítókonténerekben nagy mennyiségű kokaint csempésznek. Ez ahhoz vezetett, hogy az Európai Unióban soha nem látott mennyiségű kokain áll rendelkezésre. A korrupció és a kikötői dolgozók megfélemlítése a kokaincsempészet kulcsfontosságú tényezői, bár a piachoz kapcsolódó korrupció a társadalom más szektoraira is kiterjed.

Nagy kockázatú bűnözői hálózatok uralják a kokainkereskedelmet az Európai Unióban, jelentős nyereséget teremtve. Más kábítószerekhez hasonlóan ezeknek a hálózatoknak a működését közvetítők és ügynökök teszik lehetővé változó és összekapcsolt környezetben. Úgy tűnik, hogy a kokainpiaccal kapcsolatos súlyos erőszak fokozódik a kulcsfontosságú belépési pontokon, de a társadalom egészét is érinti.

További információ Az uniós kábítószerpiac: Kokain című dokumentumban található  

Heroin és egyéb opioidok

európai kábítószer-jelentés: heroin. Mák fényképe fekete háttéren

Továbbra is a heroin a leggyakrabban használt tiltott opioid, és jelentősen hozzájárul az Európai Unióban a tiltott kábítószer-használat káros hatásaihoz. Az európai opioidprobléma azonban folyamatosan változik és egyre összetettebbé válik, amit a globális fejlemények befolyásolnak, ami hatással van a felkészültségre és a reagálásra.

Fontos megjegyezni, hogy az Európában fogyasztott heroin fő forrásának számító Afganisztánban bekövetkezett politikai változások várhatóan megzavarják ezt a piacot. Úgy tűnik, hogy a tálibok által 2022 áprilisában bejelentett kábítószer-tilalom hatályba lépett, mivel a rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy 2023-ban jelentősen csökkent az ópiummák termesztése és a heroin előállítása. Ez azt eredményezheti, hogy csökken a heroin elérhetősége az Európai Unióban, ami ahhoz vezethet, hogy a piacon jelentkező hiányt más kábítószerekkel, többek között erős szintetikus opioidokkal pótolják, ami jelentős negatív hatást gyakorol a közegészségre és a biztonságra.

Az Európai Unióba irányuló heroinkereskedelem egyre inkább a tengeri útvonalakra és különösen a globális konténerforgalomra és a Törökországból induló kompokra támaszkodik. Ezek a módszerek lehetővé teszik, hogy egyetlen szállítmányban nagy mennyiségű heroint csempésszenek, mivel az átrakodási pontokkal elfedhető a gyanús szállítmányok eredete és jellege.

Továbbra is a török bűnözői hálózatok uralják a heroin nagykereskedelmét az európai piacon, bár más hálózatok, például a nyugat-balkáni régióhoz kapcsolódó hálózatok is aktívak a heroin-kereskedelemben. Ezek a hálózatok együttműködnek a fő termesztő régió beszállítóival és az Európai Unión belüli kulcsfontosságú elosztópontokon működő partnerekkel, jogszerűen létrehozott, megszerzett vagy infiltrált vállalatok kiaknázásával a kereskedelmi útvonalak mentén. A heroin előállításához szükséges legfontosabb vegyi anyagot, az ecetsavanhidridet az Európai Unióból továbbra is a Törökországon keresztül vezető „fordított balkáni útvonalon” csempészik. A balkáni útvonalon a heroin-kereskedelem közelmúltbeli nyilvánvaló csökkenése azonban a jövőben változásokhoz vezethet.

További információ Az uniós kábítószerpiac: Heroin és egyéb opioidok című dokumentumban található  

Amfetamin

európai kábítószer-jelentés: amfetamin. Amfetamin fényképe fekete háttéren

Az Európai Unió világszerte fontos piacot jelent az amfetamin számára: 2021-ben mintegy 90 tonnát fogyasztottak a kábítószerből. Ez egy viszonylag olcsó stimuláns, amelynek nagy és stabil piaca van az Európai Unióban. Míg az amfetamin ára és tisztasága általában alacsony, nagy tisztaságú és alacsony költségű amfetamin található Belgiumban és Hollandiában, amelyek a fő előállító központok. Némi amfetamin-előállítás Németországban és Lengyelországban, valamint alkalmanként máshol is történik.

A bűnözői hálózatok folyamatosan adaptálják és fejlesztik az amfetamin előállításának módszereit. Ebben döntő szerepet játszik a prekurzorok és az alapvető vegyi anyagok rendelkezésre állása, bár az érintett bűnözői infrastruktúra továbbra is nagyrészt hírszerzési hiányosság. A fő amfetaminelőállítási módszer keretében BMK-t használnak kiindulási anyagként, amelyet főként dizájner prekurzorokból nyernek. A jövőben azonban más módszerek is előtérbe kerülhetnek, potenciálisan megkerülve a BMK-ra való támaszkodást. Az amfetamin előállításának környezeti hatása a keletkező vegyi hulladék nagy mennyisége miatt jelentős.

Az Európai Unión belüli amfetamin-kereskedelem főként szárazföldön, és néha más kábítószerekkel együtt zajlik. Kisebb mennyiségek csempészését postai és csomagkézbesítési szolgáltatásokon keresztül bonyolítják, amelyek gyakran az online kereskedelemhez kapcsolódnak. Az amfetaminolaj Hollandiából és Belgiumból más uniós országokba történő csempészése, ahol azt fogyasztásra alkalmas amfetaminszulfáttá dolgozzák fel, az Európai Unióban folytatott tiltott amfetamin-kereskedelem fontos részét képezi, és az évek során egyre fokozódott.

Az amfetamint tartalmazó kaptagon tabletták nagy szállítmányait szintén uniós kikötőkön keresztül szállítják a szíriai és libanoni előállító központokból az Arab-félszigetre, amely a legfontosabb globális fogyasztói piac. Kaptagon-előállítás azonban az Európai Unióban is zajlik, főként Hollandiában, a nagy fogyasztói piacokra irányuló export céljából. Úgy tűnik, hogy ez az előállítás opportunista, és konkrét megrendeléseken vagy keresleten alapul.

További információ Az uniós kábítószerpiac: Amfetamin című dokumentumban található  

Metamfetamin

európai kábítószer-jelentés: metamfetamin. Metamfetamin fényképe fekete háttéren

Az Európai Unióban a metamfetamin piaca – bár globálisan viszonylag kisméretű – növekedhet. A metamfetamin átlagos tisztasága az elmúlt évtizedben nőtt, különösen 2019 óta, amikor az európai nagyüzemi kristályosmetamfetamin-gyártás elterjedtebbé vált. Ugyanebben az időszakban az árak kis mértékben csökkentek. Bár úgy tűnik, hogy az Európai Unióban a nagyüzemi gyártás és kereskedelem elsősorban exportra irányul, fennáll a veszélye annak, hogy a gyártott mennyiség legalább egy része az EU felhasználói piacaira kerül, ami növeli annak lehetőségét, hogy a metamfetamin – így a szívható kristályos metamfetamin – szélesebb felhasználói csoport számára lesz elérhető.

Az ipari léptékű metamfetamin-gyártás Hollandiában, és kisebb mértékben Belgiumban zajlik. Az európai metamfetamin-gyártás innovációi növelték a hatékonyságot és a termelést. Más szintetikus kábítószerekhez hasonlóan továbbra is kihívást jelent a prekurzorok rendelkezésre állásának szabályozása, mivel a bűnözői hálózatok alkalmazkodnak a jogszabályokhoz. A metamfetamin gyártása az Európai Unióban jelentős egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokkal jár, például a vegyi hulladék miatt.

Az Európai Unióban a metamfetamin nagyüzemi gyártását a szintetikus kábítószerek európai előállítói és a mexikói bűnözői hálózatok közötti együttműködés ösztönözte. Különösen a holland és mexikói tudáscsere eredményeként jöttek létre kifinomultabb és nagyobb metamfetamingyártó létesítmények. Bár a nagyüzemi gyártás folytatódik, mexikói előállítókat nem gyakran látunk a laboratóriumokban, mivel az európai előállítók elsajátították a technikákat. Ez az együttműködés azonban fontos precedenst teremtett, amely jelentős közegészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthet, mivel a mexikói bűnözői hálózatokról ismert, hogy tiltott fentanilt állítanak elő az Egyesült Államok piacára.

Az Európai Unióban az elmúlt években jelentősen megnőtt a metamfetamin lefoglalások száma, ami mind a helyi gyártásnak, mind az EU-n kívüli országokból, például Iránból, Mexikóból és Nigériából kiinduló kábítószer-kereskedelemnek tulajdonítható. Az afganisztáni metamfetamin-gyártás szintén fenyegetést jelent az Európai Unióba irányuló, már meglévő heroinútvonalakon keresztül történő esetleges kereskedelem miatt. A lefoglalások számának Törökországban észlelt növekedése egy ilyen fejlemény jele lehet.

További információ Az uniós kábítószerpiac: Metamfetamin című dokumentumban található  

MDMA

európai kábítószer-jelentés: MDMA MDMA tabletták fényképe fekete háttéren

Az MDMA továbbra is népszerű kábítószer az Európai Unióban, amelyet általában az éjszakai és szórakozóhelyeken történő epizódikus fogyasztási szokásokhoz kapcsolnak. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy összességében viszonylag stabil a helyzet az MDMA-fogyasztás tekintetében, bár nemzeti szinten jelentős eltérések mutatkoznak.

Európa nagy mennyiségben gyárt MDMA-t, és a helyi fogyasztói piacot európai előállítók látják el. Az egyéb szintetikus kábítószerek európai előállításához hasonlóan az MDMA-gyártás is nagyrészt Hollandiára vagy annak környékére koncentrálódik. Európában előállított nagy mennyiségű MDMA-t az Európai Unión kívüli piacokra is exportálnak, beleértve Ausztráliát és az amerikai kontinenst is.

Más szintetikus kábítószerekhez hasonlóan az MDMA előállítói gyakran módosítják a vegyi anyagok és prekurzorok felhasználását az ellenőrzések elkerülése érdekében. Egy másik fejlemény az MDMA-t előállító létesítményekben bekövetkező balesetekről, köztük tüzekről és robbanásokról szóló bejelentések számának látszólagos növekedése, ami valószínűleg a nem megfelelő eszközök használatának és tapasztalatlan előállítók bevonásának az eredménye. Más szintetikus kábítószerekhez hasonlóan az MDMA előállítása is jelentős környezeti károkat okoz a keletkező vegyi hulladék mennyisége miatt.

A kiskereskedelmi piacon elérhető MDMA-tabletták és -porok összesített hatóereje a korábbi adatokhoz hasonlóan továbbra is magas, bár néhány kulcsfontosságú országban a jelek szerint csökkenő tendenciát mutat. Mindazonáltal különös aggodalomra ad okot a nagy dózisú MDMA-tabletták folyamatos hozzáférhetősége. További fenyegetést jelent az új MDMA fogyasztási cikkek, például az ehető termékek és folyadékok megjelenése, amelyek új fogyasztói csoportokat vonzhatnak.

Az MDMA más káros anyagokkal való hamisítása továbbra is problémát jelent, ami potenciálisan súlyos közegészségügyi következményekkel járhat. Bár az MDMA-tablettákban és -porokban gyakran találhatók hamisított anyagok, előfordultak olyan esetek, amikor új pszichoaktív anyagokkal, különösen katinonokkal hamisítottak. Úgy tűnik, hogy a „rózsaszín kokain” vagy „tucibi”, az MDMA és ketamin, kokain vagy 2C-B keveréke, amelyről először latin-amerikai országokban számoltak be, szintén megjelenik az európai piacon. Ezek a fejlemények együttesen azt mutatják, hogy az MDMA európai piaca dinamikus és reziliens.

Új pszichoaktív szerek

európai kábítószer-jelentés: új pszichoaktív szerek. Új pszichoaktív szer fényképe fekete háttéren

Az új pszichoaktív szerek kereskedelme jelentős és dinamikus kihívást jelent az uniós kábítószerpiac számára, mivel ezeket a szereket folyamatosan módosítják, hogy kibújjanak a jogi korlátozások alól. 2022-ben Európában rekordmennyiségű, 30,6 tonna új pszichoaktív szert foglaltak le nagy lefoglalások viszonylag kis száma keretében.

Bár az elmúlt években csökkent az Európában először megjelenő új pszichoaktív szerek száma, a piac továbbra is dinamikus, és az EU korai jelzőrendszere évente több száz anyagot fedez fel és kísér figyelemmel. A nemzeti kábítószerszabályozási jogszabályok eltéréseinek kihasználása lehetővé teszi, hogy egyes új pszichoaktív szerek hosszabb hiány után újra megjelenjenek.

A digitalizáció nagy szerepet játszik az új pszichoaktív szerek értékesítésének és terjesztésének elősegítésében. Ezen szerek online elérhetősége szabályozási kihívást jelent, ami rávilágít arra, hogy hatékony intézkedésekre van szükség az online értékesítés nyomon követése és ellenőrzése érdekében.

Az új pszichoaktív szereket túlnyomórészt Európán kívülről szállítják az Európai Unióba. Bár Kína továbbra is jelentős beszállító, úgy tűnik, hogy az egyes szintetikus szerekre (például katinonokra, kannabinoidokra és opioidokra) vonatkozó ellenőrzési intézkedések arra késztették az új pszichoaktív szerek előállítóinak egy részét, hogy Indiába telepedjenek át, amely jelentős forrássá vált, valószínűleg a korlátozott belföldi ellenőrzések miatt.

Európában is megfigyelhető némi szintetikuskatinon-gyártás, különösen a 3-CMC és a 4-CMC nagy mennyiségben történő előállítása. Más anyagok előállításának lehetősége továbbra is fenyegetést jelent, különösen mivel jelenleg az új pszichoaktív szerek kevés prekurzorát ellenőrzik.

Az Indiából tömeges importban érkező, nyilvánvalóan európai terjesztésre szánt katinonokat Európában elsősorban Hollandia és Spanyolország tartóztatja fel és foglalja le. A gyanú szerint Európán kívüli vegyipari és gyógyszeripari vállalatoktól származó, ömlesztett, por alakú pszichoaktív gyógyszer-összetevők Európai Unióba irányuló szállítása is egyre növekvő tendenciát mutat.

A félszintetikus kannabinoidokat 2022 óta Európában nyíltan a kannabisz és a delta-9-THC „legális” helyettesítőjeként árusítják. A természetben előforduló kannabinoidokból, például kannabidiolból készülnek, amelyet alacsony THC-tartalmú kannabiszból (kender) vonnak ki. Ömlesztett mennyiségeket importálnak az Egyesült Államokból, de ezeket Európában is előállítják. Ezeket vape-ként, ehető termékekként és más kifinomult termékekként árulják, amelyek vonzóak lehetnek a fiatalok számára.

Vannak arra utaló jelek, hogy az új szintetikus opioidok, például a nitazének Európa egyes részein elérhetőbbek. A forgalomban lévő opioidok megtévesztő értékesítése vagy hamisítása ezekkel a hatóanyagokkal szintén egyre gyakoribb lehet. Ez növeli a túladagolás kockázatát, és járványkitöréseket okozhat. E változások hátterében valószínűleg kínálati oldali tényezők állnak, beleértve a heroinellátás esetleges zavarát.

A közelmúltban új opioidok benzodiazepinekkel („benzo-dope”) vagy az állatnyugtató xilazinnal („tranq-dope”) való keverékeiről számoltak be Európában. Az először Észak-Amerikában észlelt keverékek fokozott ártalmakkal járnak, beleértve a túladagolás kockázatát is.

Az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos károk továbbra is jelentős aggodalomra adnak okot, különösen az akut mérgezések tekintetében. A hatékony ártalomcsökkentő intézkedések biztosítása továbbra is összetett kihívást jelent, tekintettel ezen szerek sokszínű és folyamatosan változó jellegére, valamint arra, hogy a fogyasztók esetleg nincsenek tisztában azzal, hogy új pszichoaktív szerekkel élnek, mivel azokat megtévesztően más kábítószerként adják el, vagy adalékanyagként használják.

A jelenlegi fenyegetések kezelésére és a felkészültség fokozására irányuló intézkedések

A hand holding a light bulb in form of a human head

Az uniós kábítószerpiac által jelentett többszörös veszélyek figyelemmel kísérése és az azokra való reagálás multidiszciplináris, rugalmas és jövőorientált megközelítést igényel – a károk enyhítése és a pozitív változások lehetőségeinek megragadása mellett. Ez a szakasz azokat a kulcsfontosságú területeket vázolja fel, amelyekkel foglalkozni kell annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen reagálni az uniós kábítószerpiacokból eredő jelenlegi és jövőbeli fenyegetésekre.

A hírszerzés javítása: felderítés, nyomon követés és elemzés

 • Az uniós kábítószerpiac – többek között a prekurzorok, a tiltott kábítószerek és az új pszichoaktív szerek – szisztematikus nyomon követésének és elemzésének megerősítése, a fejlett módszerek és technológiák, például a mesterséges intelligencia és a műholdas képelemzés további kihasználásával.
 • A különösen káros, a közegészségre jelentős negatív hatással bíró anyagok, például a szintetikus opioidok és az új pszichoaktív szerek felderítésének és nyomon követésének fokozása.
 • A fenyegetés-értékelések további megerősítése a kábítószerellátási lánc egészében, többek között arra összpontosítva, hogy az Európán kívüli fejlemények hogyan befolyásolhatják az uniós kábítószerpiacot.
 • A kábítószerpiachoz kapcsolódó erőszak nyomon követésének és elemzésének javítása összehasonlítható mutatók és eszközök felhasználásával, annak okainak mélyebb megértése érdekében. Ezzel összefüggésben a legnagyobb fenyegetést jelentő bűnözői hálózatok feltérképezésének priorizálása.
 • Az online platformok kábítószer-kereskedelemre és -terjesztésre irányuló felhasználása nyomon követésének és elemzésének fokozása. Különös figyelmet kell fordítani a látható web és a közösségi média platformjain történő fejleményekre, különösen a fiatalok általi használattal kapcsolatban.
 • Új keretek kidolgozása a jogszabályi változásoknak a tiltott kábítószerpiacokra gyakorolt lehetséges hatásának elemzésére. Ehhez a kábítószerpiac méretének és a kormányzásra gyakorolt lehetséges hatásainak jobb megértésére lesz szükség.

Válaszlépések megerősítése a kínálat csökkentése és a biztonság fokozása érdekében

 • A bűnözői hálózatokkal szembeni operatív válaszlépések megerősítése, különösen a nagy kockázatú bűnözői hálózatokkal és a nagy értékű célokkal szemben. Ez utóbbiak közé tartoznak a tiltott tevékenységeket lehetővé tevő közvetítők és ügynökök, például a pénzmosó hálózatok.
 • A teljes bűnözői hálózatok és bűntársaik felszámolását célzó operatív tevékenységek további priorizálása.
 • Az operatív koordináció és a nemzetközi együttműködés megfelelő európai eszközeinek teljes mértékű felhasználása, különös tekintettel az operatív munkacsoportokra és a közös nyomozócsoportokra.
 • A prekurzorok és a kábítószer-előállításhoz felhasznált alapvető vegyi anyagok tiltott kereskedelmére és illetéktelen kezekbe jutására adott válaszok fokozása. Megerősített stratégiákra van szükség annak megakadályozása érdekében, hogy a bűnözői hálózatok kihasználják a jelenlegi ellenőrző intézkedések hiányosságait, és a prekurzorok kínálatának csökkentésére.
 • Az adminisztratív akadályok megerősítése annak megakadályozása érdekében, hogy a bűnözők kihasználják a jogi kiskapukat és a legális gazdaságot. Ennek magában kell foglalnia a korrupció kezelésére irányuló megerősített és célzott intézkedéseket annak megelőzése érdekében, hogy a bűnözők aláássák a jogállamiságot.
 • Az európai tengeri kikötők, posta- és csomagszállítási csomópontok tiltási kapacitásának növelése. Ennek magában kell foglalnia a fejlett nyomonkövetési technológiák és eszközök bevezetését.
 • A bűnözői hálózatok általi kizsákmányolás és toborzás kockázatának kitett fiatalokra irányuló bűnmegelőzési politikák megerősítése és további priorizálása. Meg kell erősíteni a fiatalok kockázatos online magatartását célzó megelőzési és tudatosságnövelő programokat is.

A nemzetközi együttműködés megerősítése

 • network on world map on blue background
  A nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal folytatott kapcsolattartás és együttműködés megerősítése a bűnözői hálózatok elleni küzdelem érdekében a tiltott kábítószerek teljes ellátási láncában. Különös figyelmet kell fordítani az Európai Unióba irányuló kábítószer-áramlások kulcsfontosságú csomópontjaiban folytatott együttműködés javítására.
 • A kábítószerkereskedelmi hálózatokra, útvonalakra és tendenciákra vonatkozó adatok és hírszerzési információk cseréjének előmozdítása a helyzetfelismerés, valamint az Európai Unió és harmadik országok közötti összehangolt válaszlépések javítása érdekében.
 • A kábítószer-kereskedelem megzavarását célzó jogi keretek harmonizálása érdekében a vonatkozó európai rendeletek és nemzetközi megállapodások végrehajtásának további támogatása. Különös figyelmet kell fordítani a külső országokban tevékenykedő bűnözők kiadatására és büntetőeljárás alá vonására szolgáló keretek javítására.
 • A köz- és magánszféra közötti partnerségek megerősítése a legális üzleti struktúrák és a nemzetközi kereskedelmi útvonalak kihasználásának megakadályozása érdekében. Ez magában foglalja a kulcsfontosságú logisztikai csomópontokban a bűnözéssel szembeni reziliencia javításának priorizálását.

Kapacitásépítésbe történő beruházás

 • Az operatív és stratégiai válaszokra fordított emberi és pénzügyi erőforrások növelése. Különös figyelmet kell fordítani az Európába irányuló kábítószer-áramlás fő belépési pontjain a kapacitásépítésre, valamint a koherencia és a bevált legjobb gyakorlatokkal való összehangolás biztosítására.
 • Az innovatív felderítési, nyomonkövetési és elemzési technológiák fejlesztésébe és megvalósításába történő beruházások megerősítése.
 • További beruházások eszközölése a kulcsfontosságú munkavállalók és tisztviselők képzésébe mind Európán belül, mind a kulcsfontosságú külső országokban, a figyelemfelkeltés és a bűncselekmények megelőzését szolgáló bevált gyakorlatok további terjesztése érdekében.
 • Az Európába irányuló kábítószer-kereskedelem kulcsfontosságú útvonalain fekvő harmadik országoknak nyújtott segítség és kapacitásépítési támogatás fokozása, a bűnüldözésre, a határellenőrzésre, valamint a kábítószer-használók kezelésére és az ártalomcsökkentési programokra összpontosítva.

A szakpolitikai, közegészségügyi és biztonsági válaszok megerősítése

 • A tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal további erősítése a tiltott kábítószerpiacok negatív egészségügyi és biztonsági hatásainak enyhítése érdekében. Különösen jövőorientált, részletes fenyegetés-értékelésen alapuló szakpolitikai megközelítésekre és válaszlépésekre van szükség az újonnan megjelenő fenyegetések előrejelzése és proaktív mérséklése érdekében.
 • A célzott bűnmegelőzési erőfeszítések javítása, a kiszolgáltatott közösségekre összpontosítva.
 • A célzott és tényeken alapuló megelőzési, kezelési és ártalomcsökkentő beavatkozásokba történő beruházások fokozása a kábítószer-használat káros következményeinek enyhítése érdekében.
 • A kábítószer-előállítással, -kereskedelemmel és -használattal kapcsolatos környezeti kockázatokra és károkra vonatkozó szakpolitikai tudatosság és válaszok javítása.

Úton a koherens megközelítés felé

eu flags in front of mirror windows building

Az uniós jogszabályi keret kulcsfontosságú a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok számára egy koherens megközelítés biztosításához a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén. Ez a jogszabályi keret a tagállamok számára olyan hatékony eszközöket biztosít, mint például az Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen (EMPACT), hogy megzavarják a tiltott kábítószerek ellátási láncában tevékenykedő bűnözők tevékenységét. A jövőben szükség van más integrált megközelítések megerősítésére, amelyek a tiltott kábítószerpiacok kiváltó okait kezelik. E célból a szakpolitikáknak és a válaszlépéseknek a tiltott kábítószerpiacok társadalmi, gazdasági és pszichológiai mozgatórugói kezelésére kell irányulniuk. A szervezett bűnözés elleni küzdelem koherenciájának biztosítása érdekében nagy jelentőséggel bír az uniós jogi keret szerinti valamennyi vonatkozó intézkedés folyamatos végrehajtása, valamint a felmerülő fenyegetések kezelésére irányuló új szakpolitikák és válaszlépések kidolgozása.

Forrásadatok

Az ezen az oldalon található infografikák és diagramok létrehozásához használt adatok alább találhatók.

1. táblázat A kábítószer-lefoglalások százalékos változása az Európai Unióban az elmúlt évtizedben
Kábítószer Lefoglalt mennyiség Lefoglalások száma
Kokain 416 -3
Kannabisz 260 -6
Metamfetamin 135 121
Heroin 126 -40
Hasis 77 -37
Amfetamin 42 -18

Az oldalról 

Ajánlott idézés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja és az Europol (2024), Az uniós kábítószerpiac elemzése: Legfontosabb megállapítások a szakpolitikához és a gyakorlathozhttps://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/analysis-key-insights-policy-and-practice_en

Azonosítók:

HTML: TD-05-23-510-HU-Q
ISBN: 978-92-9408-000-4
DOI: 10.2810/615770

Top