Izpratne par situāciju narkotiku jomā Eiropā 2024. gadā — galvenās norises (Eiropas 2024. gada ziņojums par narkotikām)

cover of european drug report 2024 commentary

EMCDDA jaunākā analīze par narkotikām Eiropā atklāj, ka narkotiku tirgus ir ne vien noturīgs, bet arī ietekmē norises pasaules mērogā. Pastāvīgās veselības un drošības problēmas, ko rada tradicionālās un jaunākās nelegālās narkotikas, kā arī to savstarpējā mijiedarbība, rada sarežģītu politikas kontekstu, lai izstrādātu un īstenotu efektīvus atbildes pasākumus. Eiropas 2024. gada ziņojumā par narkotikām sniegta aktuālā informācija par situāciju saistībā ar narkotiskām vielām Eiropā. Šajā ievaddaļā ir sniegts īss analītisks komentārs par dažām svarīgām problēmām, kas patlaban ieņem galveno vietu Eiropas narkotiku apkarošanas politikas programmā.

Šī lapa ir daļa no Eiropas 2024. gada ziņojuma par narkotikām, kas ir EMCDDA gada pārskats par narkotiku situāciju Eiropā.

Pēdējo reizi atjaunināta: 2024. gada 11. jūnijā

VISUR, VISS, VISI

Reaģējot uz Eiropas narkotiku problēmu attīstību

Eiropas 2024. gada ziņojuma par narkotikām analīzes galvenais vēstījums ir – nelegālo narkotiku lietošanas ietekme šobrīd ir vērojama gandrīz visur mūsu sabiedrībā. Gandrīz visu, kam piemīt psihoaktīvas īpašības, ir iespējams izmantot kā narkotiku. Tas nozīmē, ka visus, tieši vai netieši, var ietekmēt nelegālo narkotiku lietošana un ar to saistītās problēmas.

Visur

A puddle of water with light reflections on wet sand

Mūsdienās narkotiku ietekmes problēmas ir vērojamas gandrīz visur. Vietējā līmenī tās ir pamanāmas un saasina citas sarežģītas politikas problēmas, piemēram, bezpajumtniecību, psihisko traucējumu uzraudzību un jauniešu noziedzību. Dažās valstīs mēs novērojam arī narkotiku tirgus izraisītu vardarbības un korupcijas līmeņa pieaugumu. Starptautiskā mērogā narkotiku izraisītas problēmas pieaug daudzās valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem, apdraudot pārvaldību un attīstību, kā arī saasinot jau tā ievērojamās sabiedrības veselības un drošības problēmas, ar kurām saskaras daudzas valstis.

Viss

Colour splashes on a window

Arvien biežāk novērojam, ka narkotiku tirgū var parādīties gandrīz viss, kam piemīt psihoaktīvas īpašības, bieži vien ar nepareizām norādēm vai maisījumos, un patērētāji, iespējams, nezina, ko viņi lieto, tādējādi palielinot risku veselībai un radot jaunas tiesībaizsardzības un regulējuma problēmas.

 

 

Visi

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Norišu, ko varam vērot, ietekme liecina, ka nelegālu narkotisko vielu lietošana, narkotiku tirgus darbība un ar to saistītās problēmas zināmā mērā var ietekmēt mūs visus. Tiešā veidā mēs to redzam attiecībā uz tiem, kuriem rodas atkarības problēmas un ir nepieciešama ārstēšana vai citi pakalpojumi. Netieši mēs to redzam neaizsargātu jauniešu iesaistīšanā noziedzīgās darbībās, veselības aprūpes budžeta noslogojumā un tādas sabiedrības sociālajās izmaksās, kura ir nedroša vai kuras iestādes vai uzņēmumus apdraud korupcija vai noziedzīga rīcība.

Eiropas Savienības Narkotiku aģentūra — nodrošina Eiropai lielākas spējas efektīvi reaģēt uz sarežģītāku un straujāk mainīgu narkotiku fenomenu

photos of light beams creating a network

Kopš EMCDDA dibināšanas 1993. gadā narkotiku fenomena apjoms un raksturs ir būtiski mainījies. Lai risinātu jaunos izaicinājumus, ko rada mūsdienu narkotiku izraisītas problēmas, aģentūras pilnvaras ir pārskatītas, un 2024. gada 2. jūlijā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs tiks pārveidots par Eiropas Savienības Narkotiku aģentūru (EUDA). 

EUDA atbalstīs Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, uzlabojot un paplašinot narkotiku lietošanas un ar narkotikām saistīto problēmu uzraudzību, palielinot mūsu gatavību identificēt un reaģēt uz jauniem draudiem un ieguldot līdzekļus kompetenču attīstībā. Šīs darbības veicinās labāku intervences pasākumu īstenošanu gan veselības aizsardzības, gan drošības jomā.

EUDA sniegs pakalpojumus četrās savstarpēji pārklājošās jomās: jaunu un nākotnes problēmu paredzēšana; jaunu risku un ar narkotikām saistītu draudu identificēšana un brīdinājumu izdošana; vajadzību un pieejamo atbildes pasākumu novērtēšana; un palīdzība ieinteresētajām personām, izvērtējot un izplatot jaunas zināšanas un paraugpraksi. 

Datu vākšana, analīze un izplatīšana joprojām būs EUDA galvenie uzdevumi, un to papildinās jaunas kompetences. Tie ietver lielākus ieguldījumus, lai izprastu un reaģētu uz problēmām, kas izriet no vairāku narkotiku lietošanas, un stiprinātu analītisko spēju, izveidojot jaunu tiesu un toksikoloģijas laboratoriju tīklu. EUDA izstrādās jaunu Eiropas narkotiku brīdināšanas sistēmu, lai paplašinātu mūsu agrīnās brīdināšanas sistēmas pašreizējo darbu attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām un papildinātu to ar jaunām veselības un drošības apdraudējuma novērtēšanas spējām. Lielāki ieguldījumi tiks piešķirti arī pētniecības nepilnību un vajadzību apzināšanai, un regulāras prognozēšanas un skenēšanas mācības palīdzēs uzlabot ES gatavību reaģēt uz nākotnes problēmām narkotiku jomā. EUDA turpinās strādāt ciešā partnerībā ar Reitox tīkla valstu narkotiku apkarošanas koordinācijas centriem, kuru loma tiks pastiprināta. Tiks sniegts atbalsts uz pierādījumiem balstītas politikas izvērtēšanai un izstrādei, un aģentūra varēs ieguldīt vairāk, lai atbalstītu ES līmeņa politikas vajadzības savās darbībās. Aģentūra varēs arī darīt vairāk, lai izstrādātu un veicinātu uz pierādījumiem balstītus intervences pasākumus un paraugpraksi, spēlētu spēcīgāku starptautisko lomu un atbalstītu Eiropas Savienību narkotiku apkarošanas politikā daudzpusējā līmenī.

Situācija ar narkotikām Eiropā 2024. gadā — pārskats

Plašāka, bieži vien spēcīgāku vielu klāsta augsta pieejamība.

powder and pills on a green background

Ar piedāvājumu saistīto rādītāju analīze attiecībā uz plaši lietotām nelegālajām narkotikām Eiropas Savienībā liecina, ka visa veida vielas joprojām ir viegli pieejamas. Turklāt pieejamā informācija liecina, ka šobrīd tirgū ir plaši pieejams plašāks narkotiku klāsts nekā agrāk, un vielas bieži vien ir pieejamas ar augstu iedarbību vai tīrību vai jaunās formās, maisījumos vai kombinācijās. Tie ietver jaunas vielas, par kuru risku veselībai var būt ierobežotas gan patērētāju, gan zinātniskās zināšanas. Pieaug dažādība attiecībā uz veidiem, kādos vielas var būt pieejamas tirgū, un dažos gadījumos, piemēram, uz kanabisa gadījumā, arī tā lietošanas veidi — parādās ēdami produkti un dažādas tvaicēšanas tehnoloģijas. Šīs tendences palielina bažas par to, ka ar dažām vielām saistītie riski var pieaugt. Jo īpaši cilvēki, kuri lieto narkotikas, var tikt pakļauti lielākam veselības problēmu, tostarp potenciāli letālas saindēšanās, riskam, patērējot, iespējams, neapzināti, spēcīgākas iedarbības vai jaunākas vielas.

Uzbrukumi komerciālajai infrastruktūrai ir saistīta ar augstu narkotiku pieejamību.

Attiecībā uz vielām, kas tiek nelegāli ievestas Eiropas Savienībā, būtisks palielinātas pieejamības virzītājspēks ir noziedzīgo grupējumu spēja izmantot iespējas, ko sniedz modernā komerciālā transporta infrastruktūra. Gandrīz 70 % no muitas iestāžu veiktajām narkotiku konfiskācijām notiek Eiropas Savienības ostās, un liela apjoma narkotisko vielu, īpaši kokaīna, konfiskācijas tiek atklātas intermodālajos pārvadāšanas konteineros. Piemēram, 2023. gadā Spānija ziņoja par savu visu laiku lielāko kokaīna konfiskāciju vienā sūtījumā — 9,5 tonnas narkotiku tika paslēptas Ekvadoras izcelsmes banānos. Arī lielākās Beļģijas un Nīderlandes ostas regulāri ir narkotiku kontrabandas organizāciju mērķis, un pastāv bažas, ka mazākās ostas citās Eiropas daļās tagad ir arvien vairāk apdraudētas.

Metodes, ko izmanto noziedzīgās grupas, kuras darbojas šajā jomā, ir kļuvušas arvien sarežģītākas ar labi dokumentētiem piegādes ķēžu infiltrācijas gadījumiem un galveno darbinieku ekspluatāciju, izmantojot iebiedēšanu un korupciju. Reaģējot uz to, 2023. gada ES ceļvedī cīņai pret narkotiku tirdzniecību ir iekļauti pasākumi, lai stiprinātu muitas riska pārvaldību un nelegāli tirgoto narkotiku un ķīmisko vielu prekursoru kontrabandas atklāšanu. Tas ietver atbalstu modernu konteineru skenēšanas iekārtu izvietošanai un ES muitas informācijas sistēmu sadarbspējas palielināšanu. Ceļvedis atbalsta arī jaunizveidoto Eiropas ostu aliansi — publiskā un privātā sektora partnerību, kas ietver darbības, lai palielinātu Eiropas galveno loģistikas centru noturību pret narkotiku tirdzniecību un organizēto noziedzīgo grupu iefiltrēšanos.

Pieaug politiskās bažas par vardarbību, kas saistīta ar narkotikām, un nepilngadīgo ekspluatāciju.

blurry picture of gun pointing at viewer

Palielinās bažas, ka narkotiku pieejamības, liela apjoma kontrabandas un konkurences starp noziedzīgajiem grupējumiem dēļ Eiropā dažās valstīs pieaug vardarbība un citi noziedzības veidi, kas saistīti ar narkotiku tirgus darbību. Vēsturiski lielākais vardarbīgo noziegumu slogs, kas saistīts ar narkotiku tirgu, gulstas uz ražotājvalstīm un tranzītvalstīm ārpus Eiropas Savienības, un tā tas ir joprojām. Tomēr Eiropā, jo īpaši valstīs, kurās, kā zināms, tiek ievesti vai ražoti lieli narkotiku apjomi, ar narkotiku tirdzniecību saistītās vardarbības līmenis, šķiet, pieaug. Līdz ar to pieaug arī bažas par nepilngadīgo vervēšanu un izmantošanu, ko veic noziedzīgie tīkli, kas iesaistīti nelegālajā narkotiku tirdzniecībā. Tas atspoguļojas pieaugošajā prioritātē, ko tiesībaizsardzības iestādes piešķir šo draudu novēršanai. Pašlaik Eiropas līmenī ir grūti uzraudzīt tendences un notikumus ar narkotikām saistīto noziegumu jomā. Reaģējot uz to, EMCDDA ir ieguldījis līdzekļus šīs jomas uzraudzības rīku uzlabošanā. Kā piemēru var minēt nesen veikto darbu, lai izstrādātu ar narkotikām saistīto slepkavību rādītāju. EUDA, cieši sadarbojoties ar Eiropolu un Eiropas Komisiju, nākotnē šajā jomā ieguldīs vairāk līdzekļu, jo uzticama informācija, visticamāk, būs priekšnoteikums, lai izstrādātu efektīvas intervences stratēģijas cīņai pret vardarbību, korupciju un noziedzīgu ekspluatāciju, kas arvien vairāk saistīta ar dažu mūsdienu Eiropas narkotiku tirgu darbību.

Vairāku narkotiku lietošana un narkotiku nepareiza pārdošana palielina risku veselībai.

patients in hospital corridor

Vairāku narkotiku lietošana ir divu vai vairāku legālu vai nelikumīgu psihoaktīvu vielu vienlaicīga vai secīga lietošana. Saistīta problēma ir arī tas, ka var tikt pārdotas vielas, kas satur vienu vai vairākas citas narkotiskās vielas, nevis tās, kuras pircējs bija gaidījis, vai nu maisījumā ar vielu, ko viņš bija iecerējis iegādāties, vai kā tās aizstājēju. Tas nozīmē, ka patērētāji var nezināt, kādu vielu vai vielas viņi faktiski patērē. Kombinēta narkotiku lietošana var palielināt veselības problēmu risku un apgrūtināt efektīvu intervences pasākumu veikšanu, piemēram, reaģējot uz akūtu saindēšanos.

Šā gada Eiropas ziņojuma par narkotikām galvenais vēstījums ir tāds, ka vairāku narkotiku vienlaicīga lietošana ir izplatīta to cilvēku vidū, kuri patērē psihoaktīvas vielas, un narkotiku lietošana šādā veidā var palielināt nopietnu veselības problēmu rašanās risku. Šķiet, ka arī problēmas šajā jomā pieaug. Daļēji tas ir saistīts ar jau zināmo nelegālo narkotiku un jaunu psihoaktīvo vielu pastiprinātu integrāciju tirgū un daļēji ar sintētisko vielu plašāku pieejamību un lietošanu. Bažas šajā jomā rada ar sintētiskiem kanabinoīdiem viltotie kaņepju produkti, produkti, ko tirgo kā MDMA, bet kuri dažkārt satur sintētiskus katinonus kā piemaisījumus, kā arī ļoti spēcīgi sintētiskie opioīdi, kas sajaukti ar citām vielām vai nepareizi pārdoti kā citas vielas. Svarīgi ir arī atzīmēt, ka alkohola lietošana kopā ar nelegālām narkotikām var arī palielināt risku veselībai, piemēram, ja alkohols tiek lietots kopā ar kokaīnu, opioīdiem vai jauniem vai “ielas” benzodiazepīniem.

Nepieciešami jauni kriminālistikas, toksikoloģijas un inovatīvi datu avoti.

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

Viens no izaicinājumiem, kas 2024. gadā būs jārisina narkotiku uzraudzības jomā, ir iegūt dziļāku izpratni par to, kādas narkotikas un kādās kombinācijās tiek faktiski lietotas. Tādējādi vairāku narkotiku vienlaicīgas lietošanas modeļu uzraudzības uzlabošana un mūsu izpratnes palielināšana par to, kas ir efektīvs intervences pasākums šajā jomā, būs EUDA turpmākā darba prioritātes. Toksikoloģisko un kriminālistikas datu avotu un to sniegtās informācijas uzlabošana būs galvenais elements, lai panāktu labāku izpratni par to, kādas vielas tiek pārdotas tirgū un kuras narkotikas vai to kombinācijas ir īpaši saistītas ar kaitējumu. Turklāt EUDA turpinās ieguldīt līdzekļus jaunu datu avotu izstrādē, kas var sniegt detalizētāku priekšstatu par narkotiku patēriņa modeļiem, piemēram, datus no narkotiku testēšanas dienestiem vai šļirču uzraudzības pētījumiem. Piemēram, šļirču apmaiņas vietās savāktajās lietotajās šļircēs bieži vien tiek konstatētas vairākas vielas, tostarp stimulējošas vielas un opioīdi, kas liecina, ka šīs narkotiku grupas Eiropas pilsētās bieži tiek lietotas kopā.

Daudzveidīgāka un sarežģītāka vajadzību kopuma risināšana

Atbalsts uz pierādījumiem balstītas vielu lietošanas profilakses īstenošanai

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Vielu lietošanas profilakses mērķis ir pārtraukt vai aizkavēt psihoaktīvo narkotiku lietošanu. Tas var arī palīdzēt tiem, kuri sākuši lietot vielas, lai izvairītos no narkotiku lietošanas izraisītu traucējumu attīstības. Tomēr vēsturiski ne visas šajā jomā izmantotās pieejas ir atzītas par efektīvām, un interese par pierādījumos balstītu novēršanas programmu noteikšanu un īstenošanu ir palielinājusies. Šā mērķa sasniegšanu tagad sekmēs profilakses programmu reģistru izveide, mācību iniciatīvas un kvalitātes standartu izstrāde. Eiropas profilakses mācību programma ir izstrādāta, lai uzlabotu profilakses pasākumu vispārējo efektivitāti. Patlaban vairāk nekā 25 ES dalībvalstīs un kaimiņvalstīs ir šo valstu Eiropas mācību programmu pasniedzēji. Profilakses centienus sekmē arī Xchange, kas ir Eiropas tiešsaistes reģistrs ar novērtētiem profilakses pasākumiem. Neraugoties uz to, ka ir pieejami augstas kvalitātes instrumenti, kas palīdz noteikt programmas, kuras varētu būt efektīvas, daudzās valstīs joprojām vai nu trūkst ieguldījumu narkotiku profilakses darbā, vai arī ir pierādījumi, ka resursi netiek izmantoti efektīvi, ieguldot līdzekļus programmās, kuru efektivitātei trūkst drošu pierādījumu.

Palielinot injicēto vielu daudzveidību, palielinās veselības riski

hand holding a syringe

Lai samazinātu ar narkotikām saistīto kaitējumu, politikas un prakses galvenais uzdevums joprojām ir nodrošināt efektīvus un visaptverošus atbildes mērus cilvēkiem, kas Eiropā lieto injicējamās narkotikas. Tomēr problēmas šajā jomā kļūst arvien sarežģītākas, jo šeit sniegtie dati liecina, ka Eiropā pieaug injicējamo vielu dažādība un ka šī dažādība var būt saistīta ar lielāku risku.

Cilvēkiem, kuri injicē narkotikas, bieži vien ir lielāks risks ciest no kaitējuma, piemēram, inficēšanās ar asinīs pārnēsājamām infekcijām vai nāve no narkotiku pārdozēšanas, nekā tiem, kuri lieto narkotikas citos lietošanas veidos. Injicējamo narkotiku lietošana var arī saasināt iepriekš pastāvošās veselības problēmas vai izraisīt abscesiju, septicēmiju un nervu bojājumus. Lai gan pēdējo desmit gadu laikā Eiropā ir turpinājusi samazināties injicējamo narkotiku lietošana, tā joprojām rada nesamērīgi lielu daļu gan akūtu, gan hronisku kaitējumu veselībai, ko izraisa vielu lietošana.

Vēsturiski heroīns ir bijusi galvenā narkotika, kas saistīta ar injicēšanu Eiropā, taču šeit sniegtie dati par šļirču atliekām parāda, cik dažādi un sarežģīti ir kļuvuši injicēšanas modeļi. Šļirču atliekās tagad tiek konstatēts plašs narkotiku klāsts, tostarp amfetamīni, kokaīns, sintētiskie katinoni, opioīdu agonistu medikamenti, citi medikamenti un dažādas jaunas psihoaktīvas vielas, kas bieži vien ir kombinācijā, potenciāli palielinot pārdozēšanas risku. Šļirču monitoringa pētījumi apstiprina citus datus, kas liecina, ka narkotiku lietotāju vidū jo īpaši izplatītāka ir kļuvusi stimulantu injicēšana. Tas rada bažas, jo stimulantu injicēšana ir saistīta gan ar biežāku injicēšanu, gan ar vairākiem vietējiem HIV uzliesmojumiem, par kuriem Eiropā ziņots pēdējo desmit gadu laikā. Jaunākajos datos joprojām tiek ziņots par lokāliem HIV uzliesmojumiem, kas saistīti ar stimulantu injicēšanu, tostarp par uzliesmojumu Moncā, Itālijā, 2022. gadā.

Kaitējuma mazināšanas pieejas tagad tiek uzskatītas par būtiskām, lai samazinātu HIV pārnesi starp injicējamo narkotiku lietotājiem, jo īpaši sterila injicēšanas aprīkojuma nodrošināšana, tostarp tā izplatīšana gan cietumos, gan ar aptieku starpniecību. Tomēr arī mūsu analīze liecina, ka bezmaksas adatu un šļirču programmu pārklājums un piekļuve tām joprojām ir nepietiekama daudzās ES valstīs.

Paziņojumi par inficēšanos ar HIV atgriežas pirmspandēmijas līmenī

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Lai gan jaunu HIV infekciju gadījumu skaits, kas saistīti ar injicējamo narkotiku lietošanu, Eiropas Savienībā ir samazinājies ilgtermiņā, vairāk nekā puse valstu, kuras sniedz datus, 2022. gadā novēroja jaunu HIV paziņojumu pieaugumu, salīdzinot ar 2021. gadu. 2022. gadā jaunu HIV paziņojumu skaits, kas saistīti ar injicējamo narkotiku lietošanu, Eiropas Savienībā pieauga līdz 968, salīdzinot ar 662 paziņojumiem iepriekšējā gadā, atgriežoties līmenī, kas līdzīgs 2019. gadā novērotajam. Šis palielinājums var daļēji atspoguļot HIV testēšanas līmeņa paaugstināšanos pēc ar Covid-19 saistīto ierobežojumu atcelšanas un veselības aprūpes pakalpojumu, tostarp HIV testēšanas, atgriešanos pirmspandēmijas darbībā. Vēl viens iespējamais veicinošais faktors ir to cilvēku, kuriem noteikta HIV diagnoze, pārvietošanās starp Eiropas valstīm pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Neatkarīgi no tā iemesla šis konstatējums ir pelnījis turpmāku izmeklēšanu, jo jebkādas izmaiņas šajā datu kopā novērotajā ilgtermiņa lejupejošajā tendencē radītu bažas. Turklāt, lai gan Eiropas Savienības rādītāji salīdzinājumā ar daudziem citiem pasaules reģioniem ir pozitīvi, kopš 2010. gada par 38 % samazinātais HIV inficēšanās gadījumu skaits nesasniedz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izvirzīto mērķi — 75 % samazinājumu, un tas liecina, ka Eiropā ir jādara vairāk, lai izskaustu ar narkotikām saistīto HIV izplatību.

Pazīmes, kas liecina, ka ketamīns kļūst arvien pieejamāks un var izraisīt kaitējumu

White powder and vial with a liquid

Daļa no jaunās EUDA uzdevumiem būs paplašināt mūsu uzraudzības spējas, lai aptvertu arī jaunākās vielas, kas pašlaik nav pietiekami pamanāmas datu kopās, kuras izmanto regulārai zāļu uzraudzībai. Labs piemērs tam ir ketamīns, par kuru pieejamie pierādījumi ir ierobežoti, taču tie liecina, ka šī narkotika, iespējams, ir pastāvīgi pieejama dažu valstu narkotiku tirgos un, iespējams, ir kļuvusi par vispārpieņemtu narkotiku dažos apstākļos. Tomēr, neraugoties uz neoficiāliem pierādījumiem, ka ketamīnu plaši lieto dažas jauniešu grupas, mums trūkst labas izpratnes par šīs vielas lietošanas paradumiem.

Lai gan tas ne vienmēr ir reprezentatīvs Eiropas mērogā, ES agrīnās brīdināšanas sistēmā par jaunām psihoaktīvām vielām konfiscētā un paziņotā ketamīna daudzums laika gaitā ir mainījies, taču pēdējā laikā tas ir saglabājies salīdzinoši augstā līmenī, un paziņotie konfiskācijas gadījumi ir palielinājušies no nedaudz mazāk nekā vienu tonnas 2021. gadā līdz 2,8 tonnām 2022. gadā. Tiek uzskatīts, ka lielākā daļa ketamīna, kas tiek konfiscēts Eiropā, nāk no Indijas, taču arī Pakistāna un Ķīna var būt šīs vielas izcelsmes valstis.

Ketamīnu var lietot vienu pašu vai kombinācijā ar citām vielām. 2022. gadā dati no slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļām, kas piedalās Euro-DEN Plus tīklā, ziņoja, ka akūtās toksicitātes gadījumos visbiežāk ziņots par kokaīnu kombinācijā ar ketamīnu.

Ketamīnu parasti šņauc, bet to var arī injicēt, un tas ir saistīts ar dažādiem no devas atkarīgiem akūtiem un hroniskiem kaitējumiem, tostarp neiroloģisku un kardiovaskulāru toksicitāti, garīgās veselības traucējumiem un uroloģiskām komplikācijām, piemēram, urīnpūšļa bojājumiem intensīvas lietošanas vai piemaisījumu klātbūtnes dēļ. Pašlaik mūsu izpratne par to, cik lielā mērā šī narkotika ir saistīta ar ievērojamu kaitējumu Eiropā, joprojām ir ierobežota, un ir nopietns pamats uzlabot ketamīna lietošanas un ar to saistīto kaitējumu uzraudzību.

“Rozā kokaīns”: piemērs jauniem sintētisko narkotiku maisījumiem, kas parādās ES tirgū

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Ketamīnu var pievienot arī citu narkotiku maisījumiem, tostarp MDMA pulveriem un tabletēm, tādējādi potenciāli palielinot nejaušas lietošanas risku. Maisījumi, ko pārdod kā “rozā kokaīnu”, var saturēt arī ketamīnu. Šis produkts parādās atsevišķās ES narkotiku tirgus daļās, bet Latīņamerikā tam ir senāka vēsture, kur bieži ziņots, ka tas satur vielu 2CB, kas atspoguļojas tā alternatīvajā ielas nosaukumā “tucibi”. Tomēr Eiropā šajā spilgtās krāsas, atšķirīgajā produktā ir atrastas vairākas sintētiskas vielas, tostarp ketamīns un MDMA. Rozā kokaīns daudzos aspektos ir piemērs sarežģītākai sintētisko vielu tirdzniecībai patērētājiem, kuri, visticamāk, ļoti maz saprot, kādas ķīmiskās vielas viņi patiesībā patērē.

Kā Eiropa reaģē uz marihuānas lietošanu

Nepieciešamība labāk izprast, kādi risinājumi ir visefektīvākie ar marihuānu saistītu problēmu ārstēšanai

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Eiropas Savienībā marihuāna joprojām ir visizplatītākā nelegālā narkotika, un tās lietošanas izplatība ir aptuveni piecas reizes lielāka nekā tuvākai citai vielai (Attēls Īsumā). Kanabisa lietošana ir saistīta ar virkni fiziskās un garīgās veselības problēmu; tiek uzskatīts, ka agrīna lietošanas uzsākšana, regulāra un ilgstoša lietošana, kā arī lielu devu lietošana palielina šo risku. Tomēr joprojām ir nepieciešams labāk izprast, ar kādām problēmām saskaras kanabisa lietotāji, kā arī to, kādi varētu būt piemēroti nosūtīšanas ceļi un efektīvas ārstēšanas iespējas tiem, kas meklē palīdzību saistībā ar kanabisa lietošanu. Eiropā kanabiss veido vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem ziņotajiem narkotiku atkarības ārstēšanas hospitalizācijas gadījumiem. Šo konstatējumu ir grūti izskaidrot, daļēji tāpēc, ka intervences pasākumi, kas tiek nodrošināti kanabisa lietotājiem, ir daudzveidīgi, un daži no tiem var būt tieši nosūtījumi no krimināltiesu sistēmas. Nepieciešams turpmāks darbs, lai labāk izprastu, kādi pakalpojumi tiek piedāvāti cilvēkiem ar kanabisa atkarības problēmām. Tomēr esošā informācija liecina, ka parasti tiek piedāvātas psihosociālas ārstēšanas metodes, piemēram, kognitīvā uzvedības terapija, un ka e-veselības intervences pasākumi kļūst arvien pieejamāki.

Ar kanabisa lietošanu saistītā kaitējuma riska novērtēšanu apgrūtina acīmredzami pieaugošais patērētājiem potenciāli pieejamo uz kaņepju bāzes ražoto produktu klāsts, kas var ietvert ēdamos produktus, dažāda veida tvaicēšanas tehnoloģijas, augstas iedarbības produktus un dažādus narkotiku atvasinājumus. Šāda daudzveidība var ietekmēt risku, ka indivīdam var rasties problēmas saistībā ar kanabisa lietošanu, taču šīs problēmas nav pietiekami izpētītas. Tāpēc šī joprojām ir joma joprojām, kurai nepieciešama lielāka pētniecības un regulatīvā uzmanība.

Uzraudzība un novērtēšana ir būtiska, lai novērtētu kanabisa politikas izmaiņu ietekmi

person working on a laptop

Dažas ES dalībvalstis ir mainījušas vai apsver iespēju mainīt savu pieeju kanabisa lietošanas izklaides mērķiem regulējumam, tādējādi radot iespēju dažiem patērētājiem vai noteiktos apstākļos nodrošināt plašāku piekļuvi šai narkotikai. Malta 2021. gada decembrī pieņēma tiesību aktus, kas atļauj kanabisa audzēšanu mājās un privātu lietošanu, kā arī bezpeļņas audzēšanu kopienas klubos. 2023. gada jūlijā Luksemburga pieņēma likumu, kas atļauj audzēšanu mājās un lietošanu privātās lietošanas apstākļos, bet 2024. gada februārī Vācija pieņēma likumu, kas atļauj kanabisa audzēšanu mājās un bezpeļņas kanabisa audzēšanas klubus. Arī Čehija ir paziņojusi par plāniem izveidot regulētu un ar nodokļiem apliekamu izplatīšanas sistēmu.

Kanabisa audzēšana, pārdošana un glabāšana Nīderlandē joprojām ir krimināli sodāms nodarījums. Tomēr neliela daudzuma kanabisa pārdošana pieaugušajiem (vecākiem par 18 gadiem) “kafejnīcās” (coffeeshops) jau gadu desmitiem tiek pieļauta. Viens no šīs pielaides politikas mērķiem bija nošķirt kanabisa tirgu no citu narkotiku tirgus. Šāda pieeja rada bažas par to, ka kafijas veikalos pārdotais kanabiss tiek piegādāts no nelegālā tirgus, un tādējādi noziedzīgie grupējumi gūst labumu no šīs tirdzniecības. Lai risinātu šo problēmu, Nīderlande izmēģina slēgtu kanabisa piegādes ķēdes modeli, saskaņā ar kuru kanabisu, ko tirgo “coffeeshops”, ražo reglamentētās ražotnēs. 

Eiropā un citur, visticamāk, turpināsies pašreizējās dinamiskās publiskās un politiskās debates par to, kādam regulējumam būtu jāpakļauj kanabiss. Šīs narkotikas lielie komerciālie tirgi, kas pastāv Ziemeļamerikā un citur, jau veicina inovāciju un, iespējams, netieši ietekmē plašāku kanabisa produktu klāstu, kas tagad ir pieejami Eiropas tirgū. Nav skaidrs, kāds būs turpmākās Eiropas politikas virziens. Tomēr ir skaidrs, ka politikas izstrāde šajā jomā būtu jāpapildina ar jebkādu ieviesto izmaiņu ietekmes novērtējumu. Šāda veida novērtējums būs atkarīgs no labu izejas datu esamības, vēlreiz uzsverot nepieciešamību uzlabot mūsu uzraudzību pār Eiropā visbiežāk lietotās nelikumīgās narkotiskās vielas pašreizējiem lietošanas modeļiem.

Pārmaiņas kanabisa tirgos rada jaunus izaicinājumus narkomānijas apkarošanas politikai

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Eiropā palielinās pieejamo kanabisa produktu daudzveidība. Tas attiecas arī uz nelegālo narkotiku tirgu. Tas attiecas arī uz patēriņa tirgu, kurā parādās produkti, kas satur zemu THC līmeni, vai citas vielas, kas var būt iegūtas no kaņepju auga, piemēram, CBD, vai abām vielām. Nelikumīgo narkotiku tirgū īpašas bažas rada augstas iedarbības ekstraktu un ēdamo vielu pieejamība, un tā ir saistīta ar akūtas toksicitātes gadījumiem slimnīcu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļās. Turklāt pastāv bažas, ka daži izstrādājumi, kurus nelikumīgajā tirgū pārdod kā kanabisu, var būt viltojumi ar spēcīgiem sintētiskiem kanabinoīdiem.

Nesen dažās Eiropas daļās komerciālajā tirgū ir parādījušies arī daži daļēji sintētiskie kanabinoīdi. Iespējams, ka visbiežāk sastopamais pussintētiskais kanabinoīds ir heksahidrokanabinols (HHC), bet nesen dažās ES dalībvalstīs ir kļuvis komerciāli pieejams arī heksahidrokanabinors (HHC-P) un tetrahidrokanabinofors (THCP). Šīs vielas tika tirgotas kā šķietami “legālas” alternatīvas kanabisam, kas palielina regulējuma problēmas šajā jomā. Lai gan zināšanas par HHC ietekmi uz cilvēkiem ir ierobežotas, ir radušās bažas, jo ir radušies pētījumi, tostarp daži ziņojumi par saikni ar psihozi. Ir bijuši arī ziņojumi par bērnu intoksikāciju, ko izraisījusi HHC saturošu pārtikas produktu lietošana.

Kokaīns un sintētiskie stimulanti tagad rada lielākas problēmas Eiropā narkotiku jomā

Jau sesto gadu pēc kārtas Eiropā konfiscēts rekordliels kokaīna daudzums

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

2022. gadā ES dalībvalstis atkal konfiscēja rekordlielus kokaīna daudzumus, kas sasniedza vismaz 323 tonnas. Eiropā konfiscēto narkotiku apjoms šobrīd pārsniedz ASV, kas vēsturiski tika uzskatīta par vienu no lielākajiem šīs narkotikas tirgiem. Kokaīns Eiropā tiek ievests pa dažādiem ceļiem, taču liela kokaīna daudzuma kontrabanda caur Eiropas jūras ostām intermodālos komerciālos kuģniecības konteineros joprojām ir nozīmīgs faktors tā augstajai pieejamībai.

Nelegālu narkotiku tirdzniecība ir ļoti dinamiska un ātri pielāgojas ģeopolitiskajām norisēm, reģionālajiem konfliktiem un tirdzniecības maršrutu izmaiņām. Tiek uzskatīts, ka gan Kolumbijā, gan Brazīlijā un Ekvadorā notiekošie notikumi ir veicinājuši Eiropas Savienībā kontrabandas ceļā ievestā kokaīna tirdzniecības apjoma palielināšanos. Tā kā aizturēšanas pasākumi ir pastiprināti lielākajos zināmajos narkotiku ievešanas punktos, šķiet, ka kontrabandisti aizvien biežāk izmanto mazākas ostas citās ES valstīs un valstīs, kas robežojas ar Eiropas Savienību, kur preventīvie pasākumi var tikt piemēroti mazāk intensīvi. Dažas Ziemeļeiropas valstis, tostarp Zviedrija un Norvēģija, ziņoja par rekordlieliem kokaīna konfiskācijas gadījumiem jūras ostās 2023. gadā, kas liecina, ka visi ieceļošanas punkti Eiropas Savienībā tagad ir kļuvuši neaizsargāti.

Kokaīna ražotnes Eiropā atklāj, kā kontrabandistu grupējumi ievieš jauninājumus, lai izvairītos no atklāšanas 

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Regulāra liela mēroga kokaīna pārstrādes laboratoriju atklāšana visā Eiropā, jo īpaši Beļģijā, Spānijā un Nīderlandē, atklāj, kā transnacionālie noziedzīgie tīkli abās Atlantijas okeāna pusēs sadarbojas, lai izstrādātu jaunas metodes kokaīna ievešanai Eiropā. Par to liecina specializēta aprīkojuma izmantošana un ķīmiķu iesaiste, kuriem ir pieredze kokaīna slēpšanā un apstrādē. Kokaīna pārstrāde Eiropā parasti ir saistīta ar kokaīna otrreizēju ekstrakciju, kas ir ticis iestrādāts citos materiālos, lai samazinātu atklāšanas risku, kad tas tiek iekļauts likumīgu preču komerciālos sūtījumos. Šīs kontrabandas metodes ir dažādas — no vienkāršas kokaīna impregnēšanas kādā materiālā līdz sarežģītākām ķīmiskām slēpšanas metodēm, kad narkotika tiek iestrādāta dažādās plastmasās, polimēros vai metālu kompleksos.

Turklāt tagad Eiropā tiek ievesta arī kokaīna pasta un kokaīna bāze, kuras pēdējie pārstrādes posmi kokaīna hidrohlorīdā tiek pabeigti slepenās laboratorijās. Šādas rīcības iemesli nav zināmi, taču tiek uzskatīts, ka tā varētu būt reakcija uz kokaīna pārstrādes ķimikāliju relatīvo trūkumu Latīņamerikā un ekonomiskajām priekšrocībām, ko sniedz ražošanas procesa pēdējo posmu kontrole Eiropā.

Lielākas kokaīna pieejamības ietekme uz sabiedrības veselību kļūst pamanāmāka

cocaine powder lines in a mirror

Kokaīns pēc kanabisa ir otra visbiežāk lietotā nelegālā narkotika Eiropā. Ir aizvien vairāk pazīmju, ka šīs zāles pastāvīgajai augstajai pieejamībai ir aizvien negatīvāka ietekme uz sabiedrības veselību Eiropā. Lai gan datos vērojama ievērojama ģeogrāfiska neviendabība, kopumā kokaīns ir otrā visbiežāk minētā nelegālā narkotika gan no tiem, kas pirmo reizi vērsušies pie narkomānijas ārstēšanas pakalpojumu sniedzējiem, gan no ierobežotākas pieejamās informācijas par akūtas narkotiku toksicitātes gadījumiem slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļās. Eiropas narkotiku kontroles dienesti, lai gan tie nav reprezentatīvi valsts mērogā, ziņoja, ka 2022. gadā visbiežāk pārbaudītā viela bija kokaīns. Pieejamie toksikoloģiskie dati liecina, ka šī narkotika ir iesaistīta aptuveni piektdaļā no narkotiku pārdozēšanas izraisītiem nāves gadījumiem 2022. gadā, bieži vien saistībā ar citām vielām. Turklāt, tā kā kokaīna lietošana var saasināt sirds un asinsvadu pamatproblēmas, kas ir galvenais nāves cēlonis Eiropā, iespējams, ka šīs narkotikas kopējā ietekme uz mirstību nav pietiekami atzīta.

Divās trešdaļās pilsētu, par kurām ir dati par 2023. un 2022. gadu, palielinājās arī kokaīna atlikumi komunālajos notekūdeņos. Tas kopā ar citu informāciju liecina, ka, palielinoties kokaīna pieejamībai, ir palielinājusies arī tā ģeogrāfiskā un sociālā izplatība. Īpašas bažas rada tas, ka dažās valstīs kokaīna izmantošana, šķiet, palielinās marginalizētāku grupu vidū. Tas kontrastē ar sabiedrības priekšstatu, ka šo narkotiku biežāk lieto sociāli integrēti un turīgi cilvēki. Smēķēšana un kokaīna injicēšana ir saistīta gan ar lielākām veselības problēmām nekā nazāla ievadīšana, un tāpēc ir satraucoši, ka vairākās valstīs tiek ziņots par kokaīna injicēšanas un kreka lietošanas pieaugumu. Smēķējamais kreka kokaīns ir narkotikas paveids, kas saistīts ar problemātiskākiem lietošanas modeļiem un ar to, ka to lieto vairāk atstumtās grupas. Kā atzīmēts citur šajā ziņojumā, kokaīna injicēšana pēdējos gados ir bijusi saistīta ar vairākiem lokalizētiem HIV uzliesmojumiem Eiropā.

Eiropa joprojām ir nozīmīgs sintētisko narkotiku ražotājs

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Lai gan nelikumīgas darbības uzraudzība vienmēr ir sarežģīta, pieejamā informācija liecina, ka nelegālās narkotiku ražošanas apjoms un sarežģītība Eiropā turpina pieaugt. 2022. gadā tika ziņots, ka Eiropas Savienībā ir demontētas simtiem sintētisko narkotiku ražošanas iekārtu. Šīs ražotnes ražoja dažādas vielas, tostarp amfetamīnu, metamfetamīnu, sintētiskos katinonus un MDMA. Tika atklātas arī iekārtas heroīna ražošanas beigu posmiem. Turklāt tas, ka pēdējos gados regulāri tiek atklātas atsevišķas kokaīna ražošanas, ekstrakcijas, griešanas un iepakošanas vietas, liecina, ka sekundārā kokaīna ražošana dažviet Eiropā ir nostiprinājusies, veicinot inovatīvu ķīmiskās slēpšanas metožu izmantošanu un šīs narkotikas kontrabandu Eiropā.

Par inovāciju ražošanas procesos liecina arī dažas nesen notikušās ķīmisko vielu konfiskācijas, ko var izmantot, lai ražotu prekursoru ķīmiskās vielas, kas vajadzīgas amfetamīna, metamfetamīna un MDMA ražošanai, tādējādi apejot ieviestās kontroles, lai samazinātu šo narkotiku pieejamību. 

Problēma šajā jomā ir tā, ka daudzveidīgāka ķīmisko vielu klāsta izmantošana un jaunu ķīmiskās sintēzes veidu ieviešana nozīmē, ka muitas, tiesībaizsardzības un spēkā esošie noteikumi var nespēt sekot līdzi tirgus attīstībai. Turklāt tur, kur notiek nelikumīga sintētisko narkotiku ražošana, pieaug izpratne par riskiem sabiedrības veselībai un videi, ko rada narkotiku ražošanas procesā bieži vien izmantoto bīstamo vielu liela apjoma izmešana vai apglabāšana.

Metamfetamīna ražošana un tirdzniecība norāda uz iespējamu lietošanas palielināšanos Eiropā

photo of methamphetamine

Šķiet, ka visā pasaulē pieaug problēmas ar metamfetamīna lietošanu, un šis sintētiskais stimulants daudzās pasaules daļās lielā mērā veicina ar narkotikām saistīto kaitējumu. Eiropā, izņemot dažas valstis, metamfetamīns ir salīdzinoši reti lietots stimulējošs līdzeklis. Tomēr narkotiku lietošanas tendences kļūst arvien dinamiskākas un var strauji mainīties. Tāpēc ir satraucoši, ka pastāv daži signāli, ka metamfetamīna lietošana var izplatīties vairākās valstīs, pat ja lietošanas kopējais līmenis joprojām ir zems. Vēl viena problēma ir tas, ka joprojām pastāv pierādījumi par ražošanu Eiropā. Lai gan likvidēto metamfetamīna ražotņu skaits 2022. gadā nedaudz samazinājās, kopējais gadījumu skaits svārstās no gada līdz gadam, jo tas lielā mērā atspoguļo daudzus maza mēroga “virtuves laboratorijas”. Metamfetamīna maza apjoma ražošana vietējam patēriņam ir ilglaicīga parādība Eiropas daļās, piemēram, Čehijā, kur ir nostiprinājušās iedzīvotāju grupas, kas izmanto šo narkotiku. Tomēr pēdējā laikā arvien vairāk pierādījumu liecina, ka pastāv lielākas ražotnes, kas bieži vien atrodas citur Eiropā un kas ražo šo narkotiku lielos apjomos eksportam uz tirgiem ārpus ES.

2022. gadā ievērojami palielinājās BMK glicīdu atvasinājumu konfiskācija, kas ir prekursors, kuru izmanto liela mēroga metamfetamīna ražošanā, un tika konfiscētas arī jaunas alternatīvas ķīmiskās vielas, no kurām var izgatavot BMK. Turklāt joprojām tika konfiscēts liels daudzums vīnskābes. Vīnskābe tiek izmantota spēcīga un pieprasīta metamfetamīna (d-metamfetamīna, ko izmanto “kristālu metu”) ražošanā. Kopumā šī informācija liecina, ka Eiropas Savienībā pašlaik notiek plaša mēroga metamfetamīna ražošana. Pašlaik šķiet, ka šāda mēroga ražošana galvenokārt paredzēta eksportam uz tirgiem ārpus ES. Tas pats par sevi rada bažas, taču tas rada arī risku, ka šo zāļu lietošana Eiropas Savienībā varētu kļūt izplatītāka, ja tirgus apstākļi to veicinātu.

Sintētiskie katinoni ir arvien lielāks izaicinājums

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Par Eiropas narkotiku tirgus dinamisko raksturu liecina arvien plašāki ziņojumi par sintētisku katinonu ražošanu un izmantošanu, kas ir salīdzinoši jauna narkotisko vielu šķira Eiropā. Šeit sniegtie dati joprojām liecina par sintētisko katinonu liela apjoma nelikumīgu tirdzniecību Eiropā no izcelsmes valstīm, piemēram, Indijas. Tajā pašā laikā ir aizvien vairāk pierādījumu par ražošanu Eiropas Savienībā, jo īpaši Polijā. To ražotņu lielums un mērogs, par kurām ziņots, ka tās ir likvidējušas tiesībaizsardzības iestādes, svārstās no salīdzinoši nelielām “virtuves” laboratorijām līdz telpām, kur iespējams saražot lielu daudzumu šo vielu. Ņemot vērā konfiscēto prekursoru ķīmisko vielu apjomus un neregulētu alternatīvu ķimisku vielu pārtveršanu, šķiet, ka pašlaik gan Eiropas, gan ārējos tirgos notiek plaša mēroga ražošana.

Norises opioīdu jomā rada jaunus izaicinājumus gan narkotiku apkarošanas politikai, gan reaģēšanas modeļiem.

Vairāku vielu klātbūtne lielākajā daļā nāves gadījumu, kas saistīti ar opioīdiem, ir pelnījusi lielāku atzinību

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Novērojums, ka narkotiku lietošanas modeļi kļūst gan dinamiskāki, gan sarežģītāki, atkal ir uzmanības centrā mūsu analīzē par narkotiku izraisītiem nāves gadījumiem, ko dažkārt dēvē par “pārdozēšanas izraisītiem nāves gadījumiem”. Opioīdi joprojām ir visbiežāk iesaistīto vielu grupa, bet tie bieži tiek konstatēti kopā ar citām vielām, uzsverot, ka vairāku narkotiku lietošanas paradumi ir svarīgs ar narkotikām saistītā kaitējuma virzītājspēks Eiropā. Piemēram, benzodiazepīni, alkohols vai kokaīns tiek bieži paziņoti kopā ar opioīdiem pieejamajos toksikoloģijas datos, un ir iespējams, ka šo dažādo narkotiku klašu kopīga lietošana ir svarīgs, bet ne vienmēr pietiekami atzīts faktors, kas palīdz izprast ar narkotikām saistīto mirstību un reaģēt uz to.

ES līmenī jaunākās tendences nāves gadījumos, kuros ir iesaistīti opioīdi, šķiet stabilas, bet nāves gadījumu īpatsvars gados vecāku cilvēku grupās palielinās. Tiek lēsts, ka 2022. gadā Eiropas Savienībā heroīns bija saistīts ar vairāk nekā 1800 nāves gadījumiem, un dažās Rietumeiropas valstīs tas joprojām ir narkotika, kas visbiežāk tiek identificēta ar opioīdiem saistītos nāves gadījumos. Tomēr pieejamie dati liecina, ka heroīns tagad ir sastopams lielākajā daļā pārdozēšanas izraisītu nāves gadījumu tikai nedaudzās valstīs, un citiem opioīdiem un citām narkotikām ir lielāka nozīme. Kopumā šķiet, ka situācija ir neviendabīgāka nekā agrāk, jo opioīdi, kas nav heroīns, tostarp metadons un mazākā mērā buprenorfīns, pretsāpju zāles, kas satur opioīdus, un citi, vairāk jauni, sintētiskie opioīdi ir saistīti ar ievērojamu daļu no pārdozēšanas izraisītiem nāves gadījumiem dažās valstīs.

Pieejamie dati liecina, ka dažās valstīs pieaug nāves gadījumu skaits, kuros iesaistīti stimulanti. Tomēr šos datus ir grūti interpretēt gan tāpēc, ka ar stimulantiem saistīti nāves gadījumi, visticamāk, ir īpaši pakļauti pārāk zemu ziņošanas rādītāju iedarbībai, gan tāpēc, ka stimulanti bieži ir iesaistīti nāves gadījumos, kuros konstatētas arī citas narkotikas, tostarp opioīdi.

Pieaug bažas par to, ka ļoti iedarbīgi sintētiskie opioīdi nopietni apdraud sabiedrības veselību

emergency room

Nāves gadījumi, kas saistīti ar opioīdu lietošanu, rada nopietnas bažas sabiedrības veselībai Eiropā, taču pašlaik tie veido tikai nelielu daļu no nāves gadījumu skaita, kas saistīti ar šīs klases narkotiskām vielām, par kurām ziņots Ziemeļamerikā. Gan Amerikas Savienotās Valstis, gan Kanāda ir piedzīvojušas sabiedrības veselības ārkārtas situāciju, kuras iemesls ir sintētiskie opioīdi, galvenokārt fentanila atvasinājumi. Situācija Eiropā ir ļoti atšķirīga. Lai gan iespējams, ka par dažiem gadījumiem ziņots pārāk maz, 2022. gadā fentanila atvasinājumi bija saistīti tikai ar 163 nāves gadījumiem. Šie nāves gadījumi ietver arī nāves gadījumus, kas saistīti ar fentanilu, kuri ir novirzīti izmantošanai medicīnā, nevis iegūti nelikumīgajā tirgū.

Neraugoties uz šo atšķirīgo mērogu, pieaug bažas, ka Eiropas zāļu tirgū arvien biežāk parādās ļoti spēcīgi sintētiskie opioīdi, kas rada kaitējumu. Turklāt, pat ja Ziemeļamerikas konteksts ir atšķirīgs, tas tomēr sniedz brīdinājumu par to, cik strauji var attīstīties opioīdu lietošanas tendences, kas var dramatiski ietekmēt sabiedrības veselību. Tāpēc ir satraucoši, ka kopš 2009. gada Eiropas Savienības agrīnās brīdināšanas sistēmai ir ziņots par 81 jaunu sintētisko opioīdu, bet 2023. gadā parādās 7 jaunas vielas. Seši no tiem bija ļoti spēcīgi nitazēna opioīdi. Par nitazēniem EMCDDA pirmo reizi tika ziņots aptuveni 2019. gadā. Kopš tā laika Eiropā ir identificēti 16 nitazēni, un lielākā daļa valstu ir konstatējušas kādu no šīm vielām savā teritorijā.

Ar kaitējumu jau saistītu nitazēna opioīdu parādīšanās dažās valstīs

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Nitazēni ir pārdoti preparātos, kas atgādina ielu heroīnu vai tiešsaistē kā “sintētiskais heroīns”, un ir parādījušies arī tabletēs, ko maldinoši pārdod kā medicīniskus opioīdus vai citas zāles. Ir arī ziņojumi par smēķēšanas maisījumiem, kam piemaisīti nitazēni. Šīs narkotikas ir saistītas ar narkotiku izraisītu nāves gadījumu skaita pieaugumu Igaunijā un Latvijā 2023. gadā, kur tās tagad veido ievērojamu daļu no pārdozēšanas izraisītiem nāves gadījumiem. Par lokalizētiem saindēšanās uzliesmojumiem 2023. gadā ir ziņots arī Īrijā un Francijā. Īrijā nitazēni tika kļūdaini pārdoti kā heroīns, kā rezultātā tika konstatēti vairāki pārdozēšanas gadījumi, un 2024. gadā tie bija saistīti arī ar pārdozēšanu divos cietumos. Ārpus Eiropas Savienības nitazēni ir saistīti ar narkotiku pārdozēšanu Austrālijā, Ziemeļamerikā un Apvienotajā Karalistē. Pašlaik šīs narkotikas nav iekļautas ES līmenī pieejamajos regulārajos datos. Tomēr pastāv bažas, ka nitazēna opioīdus, ņemot vērā to augsto iedarbību un jaunievedumu, nevarēs regulāri noteikt, izmantojot procedūras, ko parasti izmanto pēc nāves toksikoloģijas procedūrās. Tas rada iespēju, ka nāves gadījumu saindēšanās gadījumu skaits, kas nav letāli un ir saistīti ar šīm vielām, varētu būt par zemu novērtēts.

Šie notikumi notiek kontekstā ar citiem neseniem signāliem par satraucošām izmaiņām opioīdu tirgū Eiropā. Tie ietver “trankvilizatoru” parādīšanos 2021. gadā, kurā sintētiskie opioīdi tiek sajaukti ar dzīvnieku sedatīvo un pretsāpju līdzekli ksilazīnu, un 2022. gadā — “benzodopingu”, kurā sintētiskie opioīdi tiek sajaukti ar jauniem benzodiazepīniem (piemēram, bromazolāmu). Šādi maisījumi parasti ir sastopami Ziemeļamerikas daļās, kur tie ir saistīti ar virkni veselības problēmu.

Jauni izaicinājumi politikai, praksei un pētniecībai

Jaunu un ļoti spēcīgu sintētisko opioīdu parādīšanās rada jaunus izaicinājumus narkotiku apkarošanas politikai un praksei. Tas arī izceļ svarīgas zināšanu nepilnības, kam nepieciešama rūpīga izpēte. Daudzas no šīm vielām nav pakļautas narkotisko vielu kontrolei tām parādoties pirmo reizi. Šajā ziņā Eiropai ir paveicies, jo tā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu ir izveidojusi operatīvu mehānismu narkotiku identificēšanai, riska novērtēšanai un kontrolei. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis atbalstītu šo mehānismu ar atbilstošiem valsts pasākumiem. Pašlaik šķiet, ka lielākā daļa jauno sintētisko opioīdu tiek piegādāti no Āzijas valstīm. Līdz ar to, visticamāk, svarīga būs daudzpusēja turpmāka rīcība. Ir zināms, ka Eiropā tiek ražoti daži fentanila atvasinājumi, taču līdz šim apjomi bijuši ierobežoti. Tomēr tehniskie šķēršļi šo vielu ražošanai ir salīdzinoši zemi, un tāpēc ir svarīgi apsvērt, kas varētu būt efektīvi pasākumi, lai novērstu šo narkotiku plaša mēroga ražošanas iespējamību Eiropas Savienībā.

Nesenā pieredze Eiropas Savienībā ir parādījusi, kā pēkšņa spēcīgu sintētisko opioīdu parādīšanās īsā laikposmā var izraisīt daudzskaitlīgas saindēšanās, kas var pārslogot vietējos dienestus. Noturību šajā jomā var palielināt, izstrādājot daudzu aģentūru ātrās reaģēšanas plānu, kas ietver efektīvu riska komunikācijas komponentu, lai brīdinātu gan riska grupas, gan pirmās palīdzības dienestus. Turklāt reaģēšanas modeļi šajā jomā ir jāpaplašina, atzīstot, ka, tā kā šīs vielas ir pārdotas kā vai maisījumos ar citām vielām, riska grupa ne vienmēr ir ierobežota ar tiem, kas iepriekš lietojuši opioīdus. Svarīga būs arī spēja ātri identificēt ļoti spēcīgu opioīdu klātbūtni vietējos narkotiku tirgos. Būtiska prasība attiecībā uz reaģēšanas modeļiem šajā jomā būs nodrošināt, ka priekšposteņa darbiniekiem, piemēram, policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un zema sliekšņa pakalpojumu sniedzējiem, ir pieejami pienācīgi opioīdu antagonistu naloksona krājumi, un viņiem būs iespēja ievadīt šīs zāles, kad tas ir nepieciešams. Visbeidzot, mūsu pierādījumu bāze Eiropā attiecībā uz to, kas ir efektīva reakcija uz opioīdu izraisītām problēmām, lielā mērā ir balstīta uz mūsu vēsturisko pieredzi reaģēšanā uz heroīna izraisītām problēmām. Tādēļ ir steidzami jāveic pētījumi, lai novērtētu, cik lielā mērā mūsu pašreizējie reaģēšanas modeļi var būt jāpielāgo, lai saglabātu atbilstību paredzētajam mērķim, ņemot vērā to, ka ir pieejami jauni un ļoti spēcīgi opioīdi, jo īpaši, ja šīs vielas parādās maisījumos ar citām zālēm, piemēram, ksilazīnu.

Vai heroīna pieejamības samazināšanās varētu novest pie lielāka tirgus sintētiskajiem opioīdiem?

photo of a poppy field

2022. gada aprīlī Taliban paziņoja par opija magoņu audzēšanas aizliegumu. Līdzīgs, lai gan īslaicīgs, aizliegums 2001. gadā izraisīja aizstājējvielu, tostarp stimulantu un sintētisko opioīdu, ienākšanu Eiropas tirgū. Lielākajā daļā valstu šīs pārmaiņas bija īslaicīgas, bet nedaudzās valstīs tika novērotas ilgtermiņa pārmaiņas opioīdu tirgū. Ņemot vērā to, ka Afganistāna ir galvenais Eiropā patērētā heroīna avots, jaunākais opija aizliegums ir izraisījis spekulācijas, ka tas nākotnē varētu izraisīt heroīna trūkumu, kas varētu palielināt sintētisko opioīdu piedāvājumu un to izmantošanu Eiropā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs (UNODC) lēš, ka opija ražošana 2023. gadā samazinājās par 95 %. Lai gan šajā jomā pastāv ievērojamas neskaidrības, pierādījumi liecina, ka Afganistānā joprojām ir ievērojams opija krājums. Tas var palīdzēt izskaidrot, kāpēc mēs neesam novērojuši pierādījumus par jebkādiem heroīna plūsmas traucējumiem uz Eiropas Savienību. Tomēr, iespējams, ir notikušas dažas tirgus korekcijas, reaģējot uz ziņoto opija cenu pieaugumu Afganistānā. Šā dokumenta sagatavošanas laikā ir pāragri spriest, vai pašreizējais opija ražošanas aizliegums laika gaitā tiks saglabāts. Tomēr būtu saprātīgi sagatavoties iespējamam heroīna trūkumam 2024. gada beigās vai 2025. gadā. Tūlītēja reaģēšana ietvertu to, ka personām, kuras meklē palīdzību opioīdu lietošanas pārvaldībā, būtu pieejamas pietiekamas narkotisko vielu atkarības ārstēšanas vietas. Būtu arī svarīgi cieši uzraudzīt, vai izmaiņas heroīna piegādē ietekmēja citu vielu pieejamību vai lietošanu. Vērā ņemamās vielas ietver spēcīgus sintētiskos opioīdus, bet arī tādas vispāratzītas vielas kā stimulanti.

Vai Mjanma varētu aizstāt Afganistānu kā heroīna izcelsmes avotu Eiropai?

hand holding an opium poppy with cuts

Mjanma vēsturiski ir bijusi ievērojams opija un heroīna avots, lai gan parasti tas nav paredzēts Eiropas tirgiem. Tiek uzskatīts, ka heroīns no Mjanmas tiek tirgots uz dažādām Āzijas un Okeānijas valstīm. Pēc krituma perioda ir ziņots par opija audzēšanas pieaugumu pēdējo trīs gadu laikā. UNODC lēš, ka Mjanma 2023. gadā saražoja 1080 tonnas opija, kas ir par 36 % vairāk nekā 2022. gadā, bet joprojām ir daudz mazāk nekā Afganistānā pēdējos gados saražotie daudzumi. Ņemot vērā šīs kultūras potenciālo vērtību, ko kontrabandisti var iegūt, pārvēršot to heroīnā, un pieaugošās jūras tirdzniecības plūsmas starp Dienvidaustrumāziju un Eiropu, pastāv potenciāls risks, ka daļa nākotnē varētu tikt novirzīta, lai apkalpotu ienesīgus tirgus Eiropā. Tāpēc ir lietderīgi uzraudzīt jebkādu heroīna parādīšanos no šī reģiona, taču tas joprojām ir sarežģīti, ņemot vērā drošības situāciju Mjanmā, kas kopš 2021. gada ir ieslīgusi pilsoņu karā. Tomēr īstermiņā un vidējā termiņā šķiet, ka šajā reģionā saražotais heroīns, visticamāk, neaizstās no Afganistānas Eiropas tirgum līdz šim piegādāto heroīna daudzumu.

Īsumā

Īsumā — aplēses par narkotiku lietošanu Eiropas Savienībā
 

Avotdati

Dati, kas izmantoti, lai izveidotu infografikas un diagrammas šajā lapā, ir atrodami turpmāk tekstā.

Narkotiku izmantošana Eiropā, īsumā par avotu datiem
Vecuma grupa Viela Lietošana pēdējā gada laikā (miljonos) Lietošana pēdējā gada laikā (%) Viszemākās valsts aplēses (%) Augstākais valsts novērtējums (%) Izmantošana mūža laikā (miljonos) Lietošana dzīves laikā (%)
Pieaugušie (15‒64 gadi) Amfetamīni 2.3 0.8     10.3 3.6
Gados jauni pieaugušie (15‒34 gadi) Amfetamīni 1.5 1.5 0 4    
Pieaugušie (15‒64 gadi) Kanabiss 22.8 8     85.4 29.9
Gados jauni pieaugušie (15‒34 gadi) Kanabiss 15.1 15 3.4 21.5    
Pieaugušie (15‒64 gadi) Kokaīns 4 1.4     15.4 5.4
Gados jauni pieaugušie (15‒34 gadi) Kokaīns 2.5 2.5 0.5 5.5    
Pieaugušie (15‒64 gadi) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Gados jauni pieaugušie (15‒34 gadi) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Heroīns un citi opioīdi Eiropas Savienībā —īss apskats
Raksturlielumi Vērtība
Augsta riska opioīdu lietotāji 860 000
Opioīdu agonistu ārstēšana (to cilvēku skaits, kurus ārstē) 513 000
Opioīdi: narkotiku ārstēšanas pieprasījumu īpatsvars (%) 24
Citas narkotikas — daļa no narkotiku atkarības ārstēšanas pieprasījumiem (%) 76
Opioīdi — daļa no letālas pārdozēšanas gadījumiem (%) 74
Citas narkotikas — daļa no letālas pārdozēšanas gadījumiem (%) 26

Top